RISE Research Institutes of Sweden AB

SP hjälper svenska panntillverkare in på amerikanska marknaden

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 12:16 CET

SP är nu ackrediterat av den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket, EPA, för provning och certifiering mot nya, skarpa utsläppskrav.

– Den amerikanska marknaden är högintressant för svenska tillverkare, och vi har redan flera tillverkare som ligger i startgroparna, säger Henrik Persson, provningsingenjör på SP.

Svensk biobränsleteknik har mycket gott rykte i USA, och SP har sedan ca fem år ett återkommande samarbete med bl.a. EPA inom detta område. Från och med den 1 februari kan SP typprova och certifiera både ved- och pelletspannor och kaminer för den amerikanska marknaden.

Ursprunget finns i förre amerikanske ambassadören Michael Wood´s inventering (One Big Thing) av svensk miljöteknik med stort intresse för USA. Under 2011-2012 arbetade SP tillsammans med EPA och Brookhaven National Labs (BNL), ett stort statligt forskningsinstitut, med utveckling och erfarenhetsutbyte i fråga om provning av biopannor. SP och BNL besökte bland annat varandra, och deltog i provningar enligt respektive kontinents regler.

– Besöken var mycket stimulerande och väckte nya tankar på båda håll, säger Henrik.

Därefter har utbytet fortsatt, inte minst under EPA:s utarbetande av nya skarpa utsläppsregler, som efter stort motstånd från många håll fastställdes i maj 2015.

Ackrediteringen från EPA gäller under fem år, och kan sedan förnyas fem år i taget. EPA ställer höga krav på kompetens, utrustning och resurser, och SP har bedömts uppfylla dessa med god marginal. Ackrediteringen innebär att SP direkt kan certifiera produkter från t.ex. svenska och andra europeiska tillverkare av pannor och kaminer för den amerikanska marknaden.

– Vi ser fram emot att erbjuda både våra nuvarande och förhoppningsvis även nya kunder denna möjlighet, säger Henrik Persson. Den amerikanska marknaden har mycket stor potential för europeisk biobränsleteknik, som i många fall ligger långt före den amerikanska. Vi vet att svenska företag är inriktade på att satsa seriöst här, säger Henrik.

Under 2016-2017 kommer SP också att fortsätta samarbetet med att utveckla framtidens amerikanska provningsmetoder för ved- och pelletspannor.

– Vi har utvecklat en god relation, och tycker det är mycket stimulerade att bli inbjudna i detta projekt, säger Lennart Gustavsson, seniorforskare på SP.

– Den bärande idén är att ännu bättre efterlikna de varierande driftförhållanden som finns i praktiken, och som kan påverka effektivitet och utsläpp påtagligt. Det innebär att ännu högre miljökrav i praktiken kommer att ställas i framtiden, och det är nödvändigt för provningslaboratorier och tillverkare att vara med och påverka detta.

Certifieringen innebär förutom en inledande utvärdering av produkternas egenskaper, en återkommande kontroll av tillverkningsprocessen för att säkerställa att produktegenskaperna bibehålls.

– Att få denna ackreditering från EPA är ett erkännande av SPs kompetens, säger Lennart Aronsson på SP Certifiering, som är den avdelning som kommer att ställa ut certifikaten.

– Det är ett viktigt steg som kan hjälpa svensk och europeisk industri ut på en större marknad.

Kontakt:
Henrik Persson
E-postadress: henrik.persson@sp.se
Telefon: +46 10 516 55 21

Anders Hjörnhede
E-postadress: Anders.Hjornhede@sp.se
Telefon: +46 10 516 56 84

Lennart Aronsson
E-postadress: lennart.aronsson@sp.se
Telefon: +46 10 516 52 41

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se