RISE Research Institutes of Sweden AB

SP inviger algforskningsstation

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 09:07 CEST

Intresset för alger växer och därför satsar SP på en forskningsanläggning för algodling.
– Alger kan i framtiden förse oss med förnybara och miljöanpassade råvaror för produktion av allt från medicin till drivmedel och gödsel, säger Niklas Strömberg, forskare på SP.
Bekämpar växthuseffekten
Alger motverkar växthuseffekten på dubbla fronter – dels som förnybar energileverantör, dels som konsument av koldioxid. En ytterligare fördel med alger är att de kan odlas i stort sett var som helst. De konkurrerar inte med livsmedel om produktiv odlingsmark och kan med fördel byggas i anslutning till industrier för att ta hand om spillresurser såsom värme och rökgas. Ge tillgång till vatten, solljus, koldioxid och mineraler – algtillväxten är igång.
– Dock behövs forskning på området för att göra processerna hållbara. Vår anläggning ska stödja forskning och industriinitiativ såväl som existerande algproduktion runt om i världen, säger Niklas Strömberg.
SPs anläggning kommer också att producera kemikalier och material från alger i tillräcklig mängd för prototyper eller för att testa rening av näringsämnen och metaller i avloppsvatten eller användas för att utveckla metoder för CO2-avskiljning.
Vad kan alger användas till?
Alger, som finns i sjöar och kustnära vatten, kan användas som mat, foder eller som förnybar källa till hälsoprodukter, plaster och drivmedel. Här är fler områden:
•   Mediciner
•   Kosmetika
•   Tillsatser i mat
•   Mat
•   Alkoholer
•   Papper
•   Gödsel
Frågor? Kontakta Niklas Strömberg, forskare på SP, niklas.stromberg@sp.se, 070-584 51 68, Staffan Ljung, pressansvarig SP, 070-672 89 70 eller Kristoffer Lidén, pressinformatör SP, 070-688 56 72
 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se