RISE Research Institutes of Sweden AB

SP skyndar på utvecklingen av biobaserade produkter

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 10:19 CEST

AERTOs (Associated European Research and Technology Organisations) har startat ett tvåårigt forskningsprojekt för att stimulera utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi i Europa. Projektet syftar till att eliminera ett antal tekniska hinder som finns i några av de mest lovande värdekedjorna.

Fokusområdena i projektet är att utveckla och förfina bioraffinaderiprocesser för lignocellulosa (t.ex. ved) och utveckla metoder för extraktion av olika ämnen ur alger. Mer specifikt är målen att utveckla processer nya produkter från lignin och att kunna utvinna socker ur cellulosa för vidareförädling till biobaserade kemikalier till en konkurrenskraftig kostnad.

Projektet, som heter AERTOS BBE (Bio-based Economy), kommer att stärka samarbetet mellan forskningsorganisationer i Europa. Det kommer att öka den faktiska kunskapen om ämnet, men även möjligheten för forskarna att åka runt till de olika organisationerna och utbyta erfarenheter. Projektet kombinerar teknologi från följande partners: VTT Technical Research Centre of Finland, Tecnalia, Fraunhofer, Sintef, CEA, TNO och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Den totala budgeten för projektet är nära 25 miljoner kr (2,6 milj Euro).
– Projektet är en utmärkt möjlighet till nära samarbete inom ett högaktuellt område som bioekonomi och vi är väldigt glada över det, säger Markus Norström, affärsområdeschef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Mer information:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Markus Norström, Affärsområdeschef
Markus.norstrom@sp.se, tel. +46 703805884

Associated European Research and Technology Organisations AERTOS
The key actors of AERTOs are seven major research organizations (VTT, TNO, Fraunhofer, CEA, SP, Tecnalia and SINTEF) from six member states (Finland, the Netherlands, Germany, France, Sweden and Spain) and one associated state (Norway). Originally AERTOs was created under the ERA-Net (2008-2012). Since all partners wanted to continue their successful cooperation, the project continues as AERTOs Community.
http://www.aertos.eu/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se