Västtrafik

Spårarbeten mellan Skövde och Falköping 7 juli – 19 augusti

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 14:39 CEST

Trafikverket ska göra underhållsarbeten på Västra stambanan under sommaren. Mellan Falköping och Skövde är det därför bara ett spår öppet under perioden 7 juli – 19 augusti. Det påverkar all tågtrafik på banan. En del avgångar ersätts med buss, för andra hänvisar vi till avgången innan eller efter.

Såväl SJ:s tåg som Västtågen påverkas kraftigt av att det endast är ett spår öppet på tre olika delsträckor mellan Falköping och Skövde under sammanlagt sex veckor i sommar. På grund av arbetet måste tågen dessutom köra med lägre hastighet på en cirka fem kilometer lång sträcka. Därför finns det risk för förseningar på flera av de tåg som fortfarande går.

Det blir enkelspår under olika tidsintervall på de tre delsträckorna. Ersättningstrafiken ser därför olika ut för olika veckor.

– Vi vill låta varje tåg som kan köra göra det, vi vill inte ställa in någon tur i onödan. Därför ser tidtabellen och ersättningstrafiken olika ut för de olika delperioderna, säger Jarl Samuelsson som är ansvarig för tågtrafiken på Västtrafik.

Flest avgångar påverkas under vecka 28, 29 och 30 samt 33. Vecka 31 och 32 är det något färre avgångar som berörs.

Västtrafik kommer att kontakta alla som köpt en så kallad Resplus-biljett genom något ombud.

– De som ska resa med oss och med något annat buss- eller tågbolag riskerar att missa sin anslutning på grund av spårarbetena, och det vill vi till varje pris undvika. Vi kommer därför att ringa upp alla som har köpt en Resplus-biljett, så att de kan boka om sina biljetter, säger Ronny Thörnqvist som är ansvarig för Västtrafiks kundservice.

I arbetet med att ta fram en plan för hur resandet mellan Falköping och Skövde ska kunna ske då avgångar måste ställas in har Västtrafik fokuserat på restiden för våra kunder. I de fall det går snabbare för kunden att ta tåget efter den tänkta avgången än att åka med en ersättningsbuss så hänvisar vi till den senare avgången. Men i de fall det går snabbare att åka buss på utsatt tid sätter vi in en ersättningsbuss.

Tågresan mellan Falköping och Skövde tar i vanliga fall knappt 20 minuter. Nu kan resenärerna behöva göra två extra byten, och behöva vänta på båda ställena.

– Vi uppmanar våra kunder att gå in på Västtrafiks hemsida och om möjligt välja någon av de snabba förbindelser som fortfarande går, för att slippa besväret med långa bytestider och bussersättning, säger Jarl Samuelsson.

Särskilda tidtabeller för resandet mellan Falköping och Skövde under de olika delperioderna ligger nu på Västtrafiks hemsida. Där framgår tydligt vilka avgångar som går som vanligt, vilka som ersätts med buss och för vilka turer vi hänvisar till intilliggande avgång.

Arbetet med att uppdatera Reseplaneraren pågår och beräknas vara klart onsdag den 4 juli.

Västtrafik har kommit överens med SJ och Tågab om att Västtrafikkort med kontoladdning samt periodkort kommer att gälla ombord på de SJ- och Tågabtåg som Västtrafiks kunder i vissa fall i rekommenderas att resa med på sträckan mellan Falköping och Skövde.

Spårarbetena påbörjas lördag 7 juli och avslutas söndag morgon den 19 augusti.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.