Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Spårbarnet och streckkoder på Ortopediveckan

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 23:32 CEST

Äntligen har det EU-lagstiftats om spårbarnet för kirurgiska implantat. Detta pga att människor skadas av felaktiga implantat. Vården måste därför kunna spåra vad man opererar in i kroppen. Det går inte idag.

Onsdagen den 30 augusti hålls föreläsningen "Implant logistics- Improve effectiveness and patient safety" under Ortopediveckan på Nolia i Umeå.

https://eventmobi.com/ortopediveckan2017/agenda/223096/1139734

För mer information och pressfrågor:

Olle Svensson, Professor, Dept Orthopaedics Umeå University Hospital

Tel. 070 341 50 24

Epost: olle.svensson@umu.se

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.