KOMPASS

Spårbilar på FN:s klimatmöte i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:53 CET

Det klimatvänliga transportalternativet spårbilar/spårtaxi
eller podcars, presenteras av KOMPASS-nätverket den
12:e december på FN:s klimatmöte i Köpenhamn.

Plats: Bella Center, Hall 6, ICLEI Lounge kl 15.00
Se bilden

Efter att ha deltagit i och organiserat en konferens i Malmö
8-10 december
( www.podcar.org/cop15 ),
ger KOMPASS-nätverket en presentation på FN-konferensens
Bella Center utanför Köpenhamn Den 12/12 kl 15.00.

Det svenska kommunala spårbilsnätverket KOMPASS växer
och har nu 14 kommuner som medlemmar. Detta partipolitiskt
och leverantörsoberoende initiativ är världsunikt och har väckt
internationellt intresse. Det har varit pådrivande för en svensk
utredning tillsatt av regeringen, som lyft fram 4 orter som
lämpliga för pilotbanor*. 29 kommuner hörde av sig.

Läs utredningen här.

Förutom testbanan i Uppsala och en del tidigare liknande
system byggs spårbilsbanor fn på Heathrow London och i
Masdar, Abu Dhabi.

Med tanke på att 1/3 av växthusgaserna kommer från
transporterna är FN:s klimatkonferens i Köpenhamn ett mycket
lämpligt forum att presentera spårbilar och hållbar transporter,
säger Hans Lindqvist Värmdö och ordförande i KOMPASS-nätverket.
Vi knyter också nya kontakter med kommuner från hela världen,
bla genom ICLEI, som är ett globalt nätverk av miljökommuner.

Mer info: www.podcar.org/kompass

Mejla: infokompass@podcar.org

Kontakta:
Hans Lindqvist, ordf. KOMPASS, hans@podcar.org +46 (0) 70 548 58 19
Britta Eskils samordnare britta@podcar.org +46 (0) 70 936 03 64
Per Janse samordnare per@podcar.org +46 (0)70 666 42 50

KOMPASS - KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar - är
en politiskt och leverantörsobunden organsation. För närvarande
har vi 14 medlemskommuner som totalt representerar ca 1 miljon
invånare.