Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Spårbrist - En signal som järnvägen förlorar på

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:19 CEST

Bilden visar norra infarten till Centalen i Stockholm. De två snabbtågen är parkerade i avvaktan på infart till Centralen.             Foto: Vi Resenärer.

Ur ett resenärsperspektiv är talet om spårbrist en signal om att det är fullt på spåren och att det inte blir bättre förrän nya spår står klara om 10 till 15 år. 

Idégruppen Vi Resenärer har tagit del av en rapport som visar att kapaciteten över Öresundsbron kan tredubblas på befintliga spår.

Vi har vidare funnit att det är möjligt att på mycket kort sikt öka kapaciteten även på andra linjer inte minst runt om Stockholm Central. I dag är 24 av 28 tåglägen på Getingmidjan tidtabellslagda. Kommande helg uppdaterar Banverket signalanläggningen, vilket torde ge möjlighet till ytterligare tåglägen. I många sammanhang tycks man glömma den enorma utbyggnad som skett av spårkapaciteten runt Stockholm under senare tid. 

De problem som SJ i dag har med snabbtågen reducerar sittplatskapaciteten väsentligt. När alla snabbtåg är i drift igen och när SJ nästa år får nya snabbtåg sker en kraftig ökning av den totala sittplatskapaciteten. I och med avregleringen kan nya bolag komma upp på spåren, vilket ökar antalet sittplatser ytterligare.

Idégruppen Vi Resenärer ser att tåget på kort sikt har stora möjligheter att ta emot flera kunder trots allt tal om spårbrist och andra problem. Men om det ska uppnås måste järnvägen marknadsföras i positiva ordalag.

När kommer första helsidesannonsen från Banverket som talar om vilka möjligheter järnvägen i dag erbjuder?

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell 

PS Läs mer i aktuellt nummer av vår tidning Vi Resenärer. Kan beställas via mejl till press@vireser.se.