Spaceport Sweden AB

Spaceport Sweden söker internationella partner för ett rymdupplevelse- och science center i Kiruna och medverkar i svensk delegation på Paris Air Show

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 09:46 CEST

Spaceport Sweden inleder arbetet med att ta fram en plan för ett Space Visitor & Science Center. Samtidigt besöker Spaceport Swedens vd Karin Nilsdotter världens största flygindustrimässa för att träffa samarbetspartners och potentiella investerare.

Spaceport Swedens VD ingår i en delegation med bland andra utrikesminister Carl Bildt, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd samt representanter från svensk flyg- och rymdindustri som idag besöker Paris Air Show, världens största och äldsta mässa för flyg- och rymdindustrin. På svenska delegationens program finns bland annat seminarium om hur svensk flyg- och rymdindustri kan bidra till ett bättre, effektivare och mer konkurrenskraftiga transportsystem på den globala arenan.  

- En viktig del av Spaceport Swedens arbete med att etablera Sverige och Kiruna som Europas självklara center för kommersiella bemannade rymdfärder är att driva viktiga frågor, bidra till en konkurrenskraftig industri i Sverige. Vidare är vi här för att fördjupa samarbeten med partner och knyta kontakter med potentiella investerare, säger Karin Nilsdotter, vd för Spaceport Sweden AB.

På hemmafronten inleder Spaceport Sweden nu ett förstudiearbete för utvecklandet av ett Space Visitor & Science Center, som är planerat att ligga i anslutning till Kiruna flygplats, den tilltänkta basen för Spaceport Sweden. Arbetet med förstudien är en del av den nationella satsningen på Hållbar Destinationsutveckling, som drivs av Kiruna in Swedish Lapland, på uppdrag av regeringen och Tillväxtverket.

Kommersiell bemannad rymdfart är en ny världsindustri som skapar möjligheter för rymdresor, forskning och utbildning men också för gränsöverskridande samverkan mellan industrier och verksamheter vilket Spaceport Sweden vill säkra och utveckla.

- Genom att kombinera rymden med flyg-, gruv- och besöksnäringen har Kiruna möjlighet etablera ett unikt science center kopplat till flygplatsen/rymdhamnen samt genom vidare koppling till akademi, forskning och inkubation skapa ett Center of Excellence. Målet är att skapa en unik världsattraktion som erbjuder både upplevelser, utbildning och utveckling som attraherar besökare, talang och etableringar, samt stimulerar till både utbildning, forskning och innovation, säger Karin Nilsdotter.

Kiruna har sedan 1957 positionerats som Europas rymdhuvudstad och samlat finns upparbetat en gedigen kompetens, erfarenhet och infrastruktur. Detta kopplat till ett fritt luftrum och avgränsat flygområde, närhet till kommunikationer och service samt unika kringupplevelser i världsklass innebär förutsättningar att utveckla och etablera ett europeiskt centrum för kommersiellt driven bemannad rymdfart.

Spaceport Sweden erbjuder redan idag både rymdintresserade och framtida astronauter en möjlighet att förbereda sig inför kommande rymdresor genom ett astronautträningsprogram tillsammans med QinetiQ vid Flight Physiological Centre i Linköping samt att uppleva och lära sig mer om norrskenet genom unika norrskensflygningar i Kiruna och tyngdlösa flygningar tillsammans med partners i Frankrike.

Mediakontakt:
Daniel Harju
Press Officer
Spaceport Sweden AB
070-432 3265
daniel.harju@angseliusronn.se

Spaceport Sweden ska med bas i Kiruna etablera Europas första och självklara rymdupplevelsecentra och rymdhamn som erbjuder äventyr och rymdresor för privatpersoner och forskare samt tjänster för akademi och företag. Vår mission är att utveckla en komplett rymddestination där vi kan göra rymden tillgänglig för alla genom lärande rymdäventyr på jorden, i luften och i rymden.