Knivsta kommun

Spaden i jorden för nytt äldreboende i Knivsta

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 14:09 CEST

Nu startar Knivsta kommun bygget av nytt äldreboende. Torsdag 23 april klockan 13.30 sätter socialnämndens ordförande Estelle Karlsson grävskopan i jorden.

Äldreboendet byggs på Sågenområdet i centrala Knivsta, i kvarteren Brädgården och Kantsågen. Boendet kommer att utformas som två huskroppar. Kvarteret Brädgården ska stå färdigt först, med tänkt inflyttning till årsskiftet 2010/11.

Kantsågen beräknas stå färdigt under våren 2011. Tillsammans kommer de båda äldreboendena att ge plats för ett 100-tal boende, framför allt i singellägenheter. Det kommer också finnas möjlighet till parboende. Boendet i Brädgården kommer att ha tyngdpunkt på demensboende. Varje våningsplan ska rymma två boendeenheter, med åtta till nio lägenheter per enhet. På varje våningsplan kommer det också att finnas gemensamt kök, stor balkong och gemensamhetsytor. Utomhus ska boendet ramas in av gårdar. Dessa ska lätt kunna nås via hissar från varje våningsplan. Den öppna dagverksamheten för äldre kommer att förläggas till Kantsågen. Även kommunens hemsjukvård och hemtjänst kommer att ha sina verksamhetslokaler i Kantsågen. Kommunen har för avsikt att driva verksamheten i Kantsågen i egen regi. För verksamheten i Brädgården kommer man att handla upp en extern vårdgivare.

För kommentarer och mer information, kontakta:
Tomas Lindgren, byggprojektledare Mobil: 070-200 81 45 E-post: tomas.lindgren@knivsta.se
Annika Placido, socialchef Mobil: 070-594 71 36 E-post: annika.placido@knivsta.se