Famna

Spännande samtal på Civos årsmöte

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 16:00 CEST

CIVOS - Civilsamhällets Organisationer i Samverkan - har hållit årsmöte och valt ny styrelse.

Årsmötesdeltagarna fick också tillfälle att lyssna till och samtala med generaldirektör Alice Bah Kuhnke från Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor, om myndighetens nuvarande och framtida roll i politiken för det civila samhället, förväntningar på civilsamhället och myndigheters samverkan i politiken.

Raymond Svensson omvaldes som ordförande och till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Helena Salomonsson, Riksteatern/Ideell kulturallians, Ann-Katrin Persson, Sensus, Björn Cedersjö, Sveriges Kristna Råd, Amadeu Batel, SIOS, Eva Nordström, Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Olsson, Famna, Gertrud Åström, Kvinnolobbyn och Rebecca Pentell, LSU.

För mer information, kontakta Raymond Svensson, raymond.svensson@civos.se


Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, bildades under våren 2009. Syftet är att stärka civilsamhällets och idéburna organisationers gemensamma intressen

Famna är riksorganisation för idéburen vård och social omsorg och medlem i CIVOS. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet med återinvestering av vinsten.