Vulkanmedia

Spännande, verklighetsbaserad roman om en kvinnas kamp för att få samhällets stöd att frigöra sig från en psykiskt våldsam, narcissistisk exmake

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2019 10:16 CET

Släpp ut mig! (häftad)

Läs mer om boken hos Vulkan!

”En bladvändare – har man börjat läsa är det svårt att sluta. Huvudkaraktärerna är båda gestaltade på ett sätt som gör att man tycker sig känna dem. Det finns nerv i dramaturgin, en spänning, från första till sista raden. Man brukar säga att ett bra manus ska väcka en wow-känsla, vilket det här manuset gör.” / Elswig Patriksson, författare och lektör.

Handlingen i ”Släpp ut mig!” kretsar kring en typ av våld mot kvinnor som tyvärr lyst med sin frånvaro i metoorörelsen: det obönhörligt nedbrytande, utåt osynliga psykiska våld som psykopater och narcissister dagligen utövar mot kvinnor och barn. I en halsbrytande berättelse baserad på verkliga händelser låter Ann Haeger läsaren följa hur en sårbar men resursstark kvinna dras med i en kontrollerande mans manipulationer och de skrämmande följderna av hennes beslut att lämna honom. Genom hela boken ställs kvinnans kamp för att få en möjlighet att skapa ett värdigt liv för sina barn och mannens kamp för att tvinga henne till underkastelse mot samhällets oförmåga att se igenom en misshandlares manipulationer. Något som gör den här berättelsen ovanlig är att inte bara offren (kvinnan och de gemensamma barnen), utan även deras plågoande får komma till tals. ”För självklart finns det alltid två sidor av saken”, påpekar Ann Haeger. ”Först när man slutar upp med att enbart koncentrera sig på offrens upplevelser, och anstränger sig att även sätta sig in i förövarnas bevekelsegrunder och sätt att resonera blir det möjligt för såväl samhället som kvinnorna själva att bemöta våldet på ett konstruktivt och fruktbart sätt”, säger hon. I kraft av sin verklighetsanknytning och den realistiska skildringen av hur polis, sociala myndigheter och domstolar i moderna västerländska samhällen rutinmässigt behandlar familjebråk, besvärliga skilsmässor och vårdnadstvister kan romanen även tjäna som vägledning för den som själv har att förhålla sig till en narcissist.

Mer om författaren:
På grund av ämnets känsliga karaktär har författaren valt att skriva under pseudonym. Hon ställer gärna upp på intervjuer, så länge som intervjuaren respekterar hennes vilja att förbli anonym. Personen bakom författarpseudonymen är en van skribent. Genom åren har hon skrivit ett stort antal texter på ett flertal ämnen, t.ex. konst, litteratur, språkvetenskap, kulturhistoria, självbiografiska texter. Dock aldrig tidigare en roman. 

Varmt välkommen att kontakta oss på info@vulkan.se för fysiska recensionsexemplar, högupplöst bildmaterial eller liknande.

Alla bär på en berättelse - har du gett ut din?