Accelerator Nordic AB

SPAGO Imaging AB erhåller patent

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 09:52 CET

Accelerators dotterbolag SPAGO Imaging AB har i Sydafrika erhållit ett första patent på ytskikt till kontrastmedel för MRI (Magnetic Resonance Imaging).

SPAGO Imaging AB utvecklar ett kontrastmedel för MRI som kan komma att väsentligt förbättra möjligheterna till tidig upptäckt av tumörer och metastaser.

”Patentet är ett viktigt steg för SPAGO Imaging som bidrar till att höja värdet i projektet och förbättrar möjligheterna till kommersialisering”, säger Andreas Bunge, VD för Accelerator.

Erhållna resultat för SPAGO Imagings kontrastmedel indikerar en god diagnostisk effektivitet. Att upptäcka tumörer och metastaser i ett tidigt stadium kan leda till bättre behandling och öka möjligheten för cancerpatienter att överleva. 

Den teknik som SPAGO erhållit patent för avser biokompatibla och stabiliserade ytskikt för nanopartikelbaserade MRI kontrastmedel, som är en viktig del av SPAGO Imagings framtida produkt.

”Vi på SPAGO Imaging är otroligt glada över att få vårt första beviljade patent. Det är en lång process innan en patentansökan blir ett beviljat patent och detta är ett viktigt steg i processen för att skapa ett internationellt immaterialrättsligt skydd”, säger Oskar Axelsson, CTO för SPAGO Imaging. 

Accelerator Nordic AB äger 99,5 procent av SPAGO Imaging AB.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, telefon 070 – 824 25 25

 Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde. De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har nått kommersialiseringsfas. Läkemedelsföretaget PledPharma, som har två projekt i fas II, förbereds för avknoppning. Av de andra företagen verkar flera inom nanoteknik. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien noteras på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se

 Spago Imaging AB utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på magnetkameraavbildning (Magnetic Resonance Imaging) och med primär tillämpning inom tumördiagnostik. För vidare information, se www.spagoimaging.se