Bombardier

Spanien beställer signalsystem för linje med dubbla spårvidder

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:37 CEST

Ett konsortium under ledning av Bombardier har fått en order på signalsystem till sträckan Almussafes-Valencia-Castellón de la Plana från ADIF, den spanska motsvarigheten till Trafikverket. Linjen utrustas med spår för både normalspår och spansk spårvidd.

Beställningen, som även till del tillfaller Thales, är värd totalt 44 miljoner euro varav Bombardiers andel är 27 miljoner. Projektet avser installation av systemet INTERFLO 200 med kringutrustning och är fas två i ADIF:s uppgradering av den så kallade Medelhavskorridoren, som syftar till att förbättra förbindelserna mellan Spaniens hamnanläggningar och Europas stora transportartärer. Tack vare att linjen byggs om till dubbla spårvidder ökar möjligheterna att trafikera sträckan med internationell godstrafik.

Fas ett till Medelhavskorridoren beställdes 2013 och gällde sträckan Castellbisbal-Tarragona med Bombardier som leverantör.

INTERFLO 200 är särskilt anpassad för högtrafikerade fjärrtågslinjer med strikta krav på kapacitet och säkerhet. Systemet kan kompletteras med nationella system för automatisk tågövervakning och uppgraderas till drift med European Rail Traffic Management System (ERTMS). INTERFLO 200 är i drift runtom i Europa och även i Brasilien, Ryssland och Thailand. Ett stort projekt är under leverans till Durban i Sydafrika. 

Under det gångna året har Bombardiers signaldivision, Bombardier Rail Control Solutions, mottagit stororder värda motsvarande en halv miljard kronor eller därutöver i Azerzjbadjan (fjärrtågslinje), Malaysia (pendeltågslinje), Indien (tunnelbana) och Polen (fjärrtågslinje). Viktiga order har även tagits i flera länder i Afrika.

Bombardier Rail Control Solutions har 3 000 anställda och sin globala affärsledning i Liljeholmen, Stockholm. Forskning och utveckling sker i huvudsak i Sverige, i nära samverkan med Trafikverket och kunder över hela världen. Den 8 maj invigde Bombardier ett nytt utvecklingscenter i Hässleholm och uppmärksammade detta med ett välbesökt seminarium om järnvägen i Sydsverige.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 2 500 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle, Luleå och Göteborg. Vi är ett ledande teknikföretag med export till järnvägsprojekt runtom i världen. Bombardier Transportation levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg, tunnelbanor och signalsystem till underhållsservice.

Den svenska verksamheten omfattar även konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret 2013 var 18,2 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på Dow Jones Sustainability World and North America indexes. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com