Stiftelsen Ekocentrum Syd

Spaningsledare ska öka malmöbornas medvetande kring hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 07:56 CET

I Malmö har man hittat ett spännande sätt att öka malmöbornas medvetande kring hållbar utveckling. Man har rekryterat ett antal spaningsledare. Nej, det handlar ingalunda om någon polisiär insats, utan om ett antal konsumenter som får möjlighet att utbildas till att bli guider åt andra malmöbor. Under s k Eko/Reko-spaningar ska nyfikna malmöbor få upptäcka det hållbara utbudet i sin stad.

En Eko/Reko-spaning är kort och gott en rundvandring i Malmö där en grupp konsumenter tillsammans lär sig upptäcka och hitta i det hållbara Malmö. Syftet med spaningarna är att väcka allmänhetens nyfikenhet på hållbar konsumtion. Våra konsumtionsmönster har större inverkan på klimat och miljö än vi tror. Vad kan jag som konsument själv göra åt min miljöpåverkan i min egen vardag?

Bakom spaningarna står Ekocentrum Syd, som med generöst stöd ur Malmö stads Miljöanslag nu kommer att utbilda ett antal konsumenter och malmöbor till spaningsledare. Utbildningen går av stapeln tisdag 27/3 kl 16-20. 

När spaningsledarna är färdigutbildade kommer Eko/Reko-spaningarna att ta form, för att vara klara att rullas ut vid månadsskiftet april/maj.

För mer information om Eko/Reko-spaning, vänligen kontakta Stiftelsen Ekocentrum Syd:

Telefon: 040-290740
E-post: info@ekocentrumsyd.se
Webb: http://www.ekocentrumsyd.se/index.php/projekt
Facebook: http://www.facebook.com/groups/257340131014466/

Stiftelse Ekocentrum Syd är en fristående stiftelse med uppdraget att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Vi begripliggör komplexa frågor, sätter in detaljer i ett större sammanhang och skapar förutsättningar för ett engagerat hållbarhets- och förändringsarbete för både företag, offentlig verksamhet och privatpersoner.