Svenska Foder AB

Spannmål: Rekordproduktion i Sydamerika

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 17:14 CET

Det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) justerade upp prognosen för den globala spannmålsproduktionen under växtodlingsåret 2006/2007 i sin februarirapport. Majsskörden i Brasilien och Argentina ser ut att överträffa alla förväntningar. Samtidigt justeras prognosen för Kazakstans veteproduktion upp rejält.

Den stora förändringen i USDA:s februariprognos sker i Sydamerika. I de andra större växtodlingsregionerna står tidigare produktionsprognoser relativt fast. Den globala spannmålsproduktionen är totalt sett 40 miljoner ton lägre växtodlingsåret 2006/2007 än förra året. Samtidigt är den totala spannmålskonsumtionen 30 miljoner ton högre, där majs till etanoltillverkning står för den största ökningen. Det innebär att nivån på världslagren sänks med cirka 70 miljoner ton till 239 miljoner ton.
Perfekta odlingsförhållanden

Odlingsförhållandena för majs har varit näst intill perfekta i både Argentina och Brasilien. Brasilien förväntas i år producera 46 miljoner ton majs och Argentina 21 miljoner ton. Den brasilianska produktionen ökar med 10 procent jämfört med 2006 medan den argentinska produktionen förväntas öka med häpnadsväckande 30 procent.

I Brasilien går den största delen av produktionen till inhemsk konsumtion, i huvudsak djurfoder. Bara 4,5 miljoner ton förväntas gå på export. Men det är nästan dubbelt så mycket som förra året.

Argentina odlar till största delen majs för export på världsmarknaden. Av en produktion på 21 miljoner ton förväntas 13 miljoner ton gå på export. Exporten har gått så bra att den argentinska staten nu fått kalla fötter och infört ett tillfälligt exportstopp för majs. Man vill räkna igenom balansen och se om det finns tillräckligt med foder till landets animalieproduktion.
Lägre skörd i Polen

Mellan januari och februari har USDA:s veteprognos världens i huvudsak ändrats i två länder, Polen och Kazakstan.

Polens veteskörd 2006 har justerats ned till 7,1 miljoner ton. Det innebär att den är 19 procent lägre än vid skörden 2005. Polens växtodlingssäsong 2006 påminner om den svenska. Först drabbades landet av torka under sommaren, därefter försvårades skördearbetet av regn.
För Kazakstan har USDA justerat upp sin veteprognos till en produktion på 13,5 miljoner ton. 17 procent över prognosen för januari och 22 procent över förra årets produktion.

På världsmarknaden har Kanada och Kazakstan flyttat fram sina positioner och ökat exporten. Den kanadensiska veteexporten har ökat med 44 procent jämfört med 2005/2006. Kanada har tagit marknadsandelar i samband med att USA, EU och Australien minskat sin export.