Upplandsmuseet

Spanska sjukan, svininfluensa - vad blir nästa?

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 14:07 CET

Spanska sjukan, svininfluensa – vad blir nästa?

I vår fortsätter landstingets jubileumsår på Upplandsmuseet i Uppsala med utställningen EN DEL AV DIN VARDAG.  I samband med den arrangeras en serie föredrag och programdagar. Först ut är en kväll som går i epidemiernas tecken. Vintertid drabbas vi av förkylningar och olika influensor. I år är inget undantag. Hur ser det ut om vi tittar bakåt i tiden? Vad kan vi förvänta oss i framtiden? Kan vi råda bot på influensa? Eller är det ett nödvändigt ont?

-Epidemier var ett dödligt hot redan för 100 år sedan. Människor dog i difteri
och scharlakansfeber. För att kunna ta hand om alla som insjuknade byggde
landstinget särskilda epidemisjukstugor. En topp av spanska sjukan nåddes 1918
då fler än 700 dog i Uppsala län och 35 000 i Sverige. Detta framgår av Mats O
Karlssons jubileumsbok om landstingets 150 år.

- I princip samma dödande virus ligger bakom den svininfluensa som svenska folket
massvaccinerades mot 2009 och som i vinter orsakat några dödsfall i länet och i
Sverige, påpekar Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet. 

- I framtiden kan mänskligheten vänta sig fortsatta attacker mot hälsan av virus
som snabbt sprider sig över världen och mot vilket små möjligheter finns att
skydda sig, säger Björn Olsen.  

Professor Björn Olsen håller på torsdagen den 21 februari kl 18.30 ett föredrag på Upplandsmuseet där han berättar om den forskning som nu bedrivs och i vilken han är en världsledande representant. Han har nyligen deltagit i en forsknings-expedition till Antarktis, från vilken han har dramatiska bilder att visa. Det är spännande aspekter han redovisar över den roll denna forskning spelar i kampen för en bättre förståelse av de hot pandemierna utgör och hur
hälso- och sjukvården kan möta dem.

Övriga program:

Tors 7 mars kl 18.30  HISTORISK PIONJÄRANDA OCH NUTIDA JÄMSTÄLLDHET
Debatt mellan kvinnliga landstingsprofiler. Moderator Lena Köster, kulturjournalist, UNT.

Tors 11 april kl 18.30  TUBERKULOS – ETT HOT PÅ NYTT?  Gunnar Boman, professor i lungmedicin. Introduktion av Mats O Karlsson, författare till jubileumsboken.

Söndag 21 april  kl 12-17 GRÄNSLÖS KULTUR
En dag med Kultur i länet och landstingets olika kulturverksamheter på Upplandsmuseet! Ta del av digital och samtida konst, smaka ekologisk mat, lyssna till musik. Debatt om ”Morgondagens kulturarv” med Lisa Irenius kulturchef UNT, Ola Larsmo författare och ordförande för Svenska
PEN, med flera. Calle Nathanson, kulturdirektör Kultur i länet, är moderator.

Pressbilder: www.upplandsmuseet.se

Information:

Utställningsproducent Ingrid Zakrisson, Upplandsmuseet, tel 018-16 91 41, 070-536 57 57 ingrid.zakrisson@upplandsmuseet.se

Professor Björn Olsen, 070-238 49 44

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.