Philips

Spanska Valladolid vinner första pris vid city.people.light awards 2011 i Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 08:00 CET

Staden Valladolid intog igår första platsen när city.people.light awards avgjordes för nionde året i rad, vid en prisceremoni i Göteborg. Den globala tävlingen arrangeras årligen av Philips och Lighting Urban Community International Association (LUCI) och belönar belysningsprojekt som bidrar till ökat välbefinnande för de som lever, arbetar eller besöker en specifik stad.

Staden Valladolid representerades av borgmästare Javier León de la Riva som fick ta emot första pris för projektet Rivers of Light. Projektet innefattar bland annat ett upplyst promenadstråk som knyter samman olika delar av Valladolid och ger stadsbilden en ny karaktär. Valladolids viktigaste historiska monument och torg har även väckts till liv genom en mer elegant ljussättning samtidigt som andra platser i staden fått träda fram ur mörkret och blivit mer tillgängliga.  

– Valladolids tävlingsbidrag visar att belysning inte bara ska betraktas som ett medel för att skapa trygghet och framkomlighet, utan även som en väsentlig del av en stads kulturella identitet, säger Marc de Jong, General Manager Professional Luminaires (globalt) på Philips Lighting.

 
Andra och tredjepris tilldelat Nederländerna och Japan

Tävlingen lockade totalt 24 städer från hela världen att delta. Nederländska Rotterdam och Japanska Kanazawa mottog tävlingens andra respektive tredjepris. Rotterdam fick andra pris för projektet Broken Light av Rudolf Teunissen. Projektet genomfördes på gatan Atjehstraat, som till för några år sedan var en plats för kriminalitet, men som genom ljusprojektet fått ett föryngrat utseende och ny identitet. Broken Light har skapat en bättre boendemiljö på Atjehstraat och bidragit till den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen i området.

Japanska staden Kanazawa som tog emot tredjepriset vann med en ljusdesign som syftar till att framhäva stadens rika kultur och historia. Tävlingsbidraget bestod av en ljusdesign som framhäver stadens slottspark och den 400 år gamla arkitekturen. Belysningen ger platsen en dramatik, samtidigt som det blir möjligt att ta del av Kanazawas attraktioner även på kvällstid, vilket vitaliserar turismen i staden.

Pristagarna utsågs av en internationell jury bestående av två ljusdesigners, två kommunala beslutsfattare för stadsbelysning och två belysningsarkitekter. Några av de bedömningskriterier som juryn utgick från var hur väl ljusprojektet bidragit till att lyfta stadens kulturarv, förnya stadsbilden och minska miljöpåverkan.

Under de nio år som city.people.light awards har delats ut har priset utvecklats från att vara en angelägenhet främst för europeiska städer till att attrahera tävlingsbidrag från hela världen. En ny våg av bidrag har kommit från de nya storekonomierna Kina, Brasilien och Ryssland, men även från andra städer i Asien och Latinamerika. 

___________________________________________________________________


Om city.people.light awards

Priset city.people.light awards grundades år 2002 av Philips och Lighting Urban Community International Association (LUCI). Priset syftar till att globalt uppmärksamma och belöna projekt som visar hur ljus bidrar till ökat välbefinnande för de som lever, arbetar eller besöker en specifik stad. 

Utmärkelsen, som är inne på sitt nionde år, identifierar städer i världen som strävar efter att förbättra stadsmiljön genom belysning och som utforskar alternativ för att maximera energieffektivitet, minimera användningen av skadliga ämnen och minska mängden avfall. Det totala antalet tävlingsbidrag, inräknat de 24 bidrag som inkommit i år, är 192 stycken.
 

Betydelsen av ljus i dagens städer

Under de senaste tjugo åren har belysning i städer blivit mer än ett medel för att säkerställa trygghet och framkomlighet. Ljus betraktas numera också som en betydande del av stadsplaneringen och ett viktigt inslag i städers kulturella identiteter, oavsett storlek. Välplanerad stadsbelysning kan ge staden ett estetiskt uttryck om natten som matchar stadens skönhet om dagen. Genom att förändra stadsbilden genom ljus, kan förhållandet mellan invånarna och deras stad omdefinieras och livsmiljön förbättras.

Belysning bidrar också till nya sinnesintryck av platser genom att lyfta fram vissa karaktärsdrag och dölja andra. Det ger medborgarna möjlighet att kvälls- och nattetid upptäcka platser och monument i staden på ett helt nytt sätt jämfört med på dagen.

Med hjälp av en tydlig plan för stadens belysning, kan nya intryck och stämningar skapas i olika stadsmiljöer och är ett subtilt och mycket effektivt sätt att uppmärksamma städers sevärdheter för turister.


Syfte med utmärkelsen

Syftet med city.people.light awards är att belöna den stad som bäst integrerar en förståelse för de levnadsbehov som finns i en modern stad och innebörden av begreppen "stad", "människor" och "ljus" i en sammanhängande ljusstrategi. 

Målet är att öka medvetenheten hos beslutsfattare och stadsplanerare globalt, om fördelarna med en hållbar stadsbelysning. Att det med ljus går att skapa en förbättrad stadsbild, öka säkerheten, skapa en lättare orientering och ett mer estetiskt förhållningssätt till stadens arkitektur.


Juryns bedömningskriterier


Alla nominerade bidrag måste vara av permanent karaktär och kunna beskådas kostnadsfritt av alla medborgare. Bidraget skall även ha slutförts mindre än två år före inträdet i tävlingen.

En jury bestående av sex medlemmar inklusive två ljusdesigners, två beslutsfattare inom stadsbelysning och två belysningsarkitekter, bedömer bidragen baserat på följande kriterier:

  • Projektets bakgrund: Är det en del av en större strategi, en förnyelseplan för staden eller ett avgränsat belysningsprojekt?
  • Projektets tidplan: Är projektet en engångshändelse eller del av en långsiktig plan?
  • Miljöpåverkan: Har projektet beaktat faktorer som energiförbrukning, ljusföroreningar, påverkan på djurliv och växtlighet, samt återvinning av ljusteknik?
  • Ekonomi: Hur mycket kostade projektet? Vilka ytterligare utgifter planeras?
  • Projektmedlemmar: Har kompetenserna hos personerna involverade i projektet identifierats och använts på ett effektivt sätt?

Priset

Juryn belönar tre städer som genom sina ljusprojekt har skapat något utöver det vanliga. Prisceremonin hålls 17 november i samband med LUCIs årliga konferens i Göteborg.  

Första pris är en pokal och prissumma på 10 000 Euro. Andra och tredje pris tilldelas en pokal. Alla pristagare bjuds in att delta i valfri aktivitet som arrangeras av LUCI under 2012.

Tidigare vinnare

År 2010 gick första priset i city.people.light. awards till staden Lucerne i Schweiz. Genom sin inställning ”less is more” skapade Lucerne ett omfattande belysningsprojekt som lyfte fram och förhöjde stadens unika skönhet. Med ett sofistikerat, naturligt och lågmält ljus framhävdes stadens unika karaktär.

Staden Pau i Frankrike, tilldelades andra pris för sin belysning av slottet Pau som ligger i hjärtat av den gamla staden. Ljusdesignen inkluderade belysning, dynamiska bilder och subtila effekter för att exponera den praktfulla nyrenoverade arkitekturen. När natten faller kommer fasaderna till liv i ett spektakulärt ljusspel där historiska karaktärerna berättar slottets historia.

Göteborg mottog tredje pris för projektet Västra Eriksberg som tidigare varit ett båtvarv men förvandlats till ett bostadsområde. Projektet kopplade samman dåtid med nutid på ett nyskapande och estetiskt sätt. Förutom att belysningsprojektet bidragit till att skapa en mer förtrolig boendemiljö så utgör den ett inspirerande inslag i stadsbilden. 

___________________________________________________________________

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 120 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 22,3 miljarder euro 2010, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.com/newscenter

Följ oss också på:

Youtube

Flickr