SWEDMA

SPAR-konferens om brister och möjligheter engagerade

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 11:01 CET

SWEDMA och riksdagsledamoten Staffan Anger (M) bjöd in valda delar av den svenska företags- och myndighetsvärlden för att gemensamt diskutera nya SPAR vid en konsensuskonferens. Målet var att lägga tidigare stridigheter åt sidan för att gemensamt identifiera områden med förbättringspotential.

– SPAR är alla svenska adressregisters moder och därmed alldeles för viktigt för att tillåtas vara något annat än optimalt för alla berörda, säger Mikael von Ekensteen, vd för SWEDMA.

Konferensen samlade ett femtiotal deltagare från såväl företag som myndigheter och organisationer. Frågan om hur SPAR ska förvaltas och användas engagerar allt från Posten, som månar om sin utdelningskvalitet, till väsentligt mindre företag, som oroas över hur deras kundregister ska kunna uppdateras utan att det fordras experthjälp och stora resurser. Och inom exempelvis dm-branschen finns en upprördhet över att Skatteverket inte vill ta hänsyn till det NIX-register som branschen själv har byggt upp och etablerat under många år på frivillig basis.

– Vårt mål i dag var att i konstruktiv anda framföra våra förslag på förbättringar, i närvaro av ansvariga politiker och tjänstemän, säger Mikael von Ekensteen. Oron är utbredd och det är viktigt att företrädare för Finansdepartementet, som har gett Skatteverket dess uppdrag, och media får höra våra förslag. Ytterst behöver Skatteverket få ett mer företagsvänligt mandat.

Några av de främsta parterna fick presentera sin egen syn på SPAR innan moderatorn Thord Eriksson tog över och med fast hand ledde en mycket engagerad diskussion.

– Man löser självklart inte upp alla knutar på en förmiddag, säger Mikael von Ekensteen. Men det är ändå tydligt att vi i dag står närmare varandra och att vi i omvärlden har börjat att få gehör för våra synpunkter. SPAR är något alla värnar om och ibland kommer man närmare lösningen genom att bli överens om vad man inte ser likadant på. Den här processen kommer att fortsätta.

För mer information, kontakta:
Mikael von Ekensteen, SWEDMA, 08 53 48 02 62, mikael.ekensteen@swedma.se

SWEDMA är intresseorganisationen för alla som arbetar med direktmarknadsföring och har funnits sedan 1968. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och arbetar med lobbying och god sed. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direktmarknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat.