Landstinget Halland

Sparade pengar ger utrymme för kloka åtgärder för ekonomi i balans

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 17:56 CEST

Landstingsfullmäktige sa i dag ja till att täcka 2003 års underskott genom att ta av tidigare sparade pengar. Landstinget Halland koncentrerar sig på att få balans mellan kostnader och intäkter vid ingången av 2006.

- Landstinget Halland har en långsiktigt stabil ekonomi, med pengar avsatta för framtida pensioner. Vi arbetar hårt på att få den löpande ekonomin i balans, och har satt målet att vara där vid ingången av 2006. Från landstingsstyrelsens sida ser vi detta som ett ansvarsfullt sätt att göra en mjukare ekonomisk inbromsning och tillfälligt ta av våra sparade pengar, säger Mats Eriksson (m), landstingsstyrelsens ordförande.

Dispens från att täcka underskott
Formellt beslutade landstingsfullmäktige om dispens från kravet att under påföljande år göra ett positivt resultat som täcker föregående års underskott. Redan i Mål & budget 2004 och ekonomisk plan för 2005-2007 beslutade fullmäktige att nämnderna skulle få två år på sig att få balans i sin ekonomi. Praktiskt innebär dagens beslut att underskottet på 114 miljoner kronor för 2003 tas från landstingets eget kapital (tidigare sparade pengar).
Landstingets revisorer har i revisionsrapporten skrivit att landstinget inte uppfyller kommunallagens krav på ”synnerliga skäl” för att få lov att göra så här.

Stark grundekonomi
- Vi är helt överens med revisorerna om grundprincipen att ekonomin ska vara i balans så att årets utgifter täcks av årets intäkter. Men vi menar att det just för Landstinget Halland, som har en stark grundekonomi, är det ett klokt beslut som fullmäktige nu tagit. Det är att tänka långsiktigt, ansvarsfullt och med både patienter och medarbetare i fokus, säger Göran Karlsson (c), landstingsstyrelsens vice ordförande.
- Intentionerna bakom lagkravet på ekonomi i balans, som vi har tolkat dem, är att det är viktigt att landstingen inte slarvar med ekonomin genom att år ut och år in urholka sparkapitalet för att hålla verksamheten igång. Vi tar ansvar för ekonomin och använder nu en liten del av landstingets sparade pengar för att på ett förnuftligt sätt tillgodose hälso- och sjukvård till hallänningarna och ändå nå en ekonomi i balans, säger Dan Skantz (s), andre vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Fortsatt trygg vård
- Våra verksamheter genomför just nu ett mycket stort och ambitiöst arbete för att få balans i ekonomin. De förändringar som görs sker med omtanke om patienterna och i många fall ändrar man så att kostnaderna minskar utan negativa konsekvenser för patienten. Det är precis så vi vill man ska arbeta. Oberoende av ekonomisk utveckling på sikt kommer utvecklingen och förändringen i vården vara både snabb och omfattande. Vi hoppas att medarbetarnas och politikernas förmåga att hantera dessa förändringar på ett ansvarsfullt sätt ska göra att hallänningarna ska fortsätta att vara trygga med den vård vi erbjuder, säger Mats Eriksson.

För mer information:

Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande 070 – 595 60 85