Sparbanken Finn

Sparbanken Finn öppnar kontor i Trelleborg och Landskrona

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 16:40 CET

Sparbanken Finn utvidgar närvaron i sitt verksamhetsområde och öppnar två nya kontor i Trelleborg och Landskrona. Som enda sparbank på dessa orter vill Sparbanken Finn erbjuda såväl privat- som företagskunder ett fullgott alternativ till de fyra existerande affärsbankerna. De nya kontoren invigs i början av nästa år.

– Vi har under en längre tid följt utvecklingen i Trelleborg. I takt med att infrastrukturen i och kring staden byggts ut och fler människor har flyttat hit har vi sett en ökad efterfrågan på den typ av finansiella tjänster som Sparbanken Finn erbjuder, säger Mikael Palmqvist, chef Region Malmö. Vi ser fram emot att kunna erbjuda trelleborgarna skräddarsydda helhetslösningar för den enskilda människan oberoende av i vilket skede i livet man befinner sig.

Landskrona ingår i Sparbanken Finns verksamhetsområde, men det är först nu som banken kommer att finnas fysiskt representerad på orten. Fram till nu har kunderna i Landskrona fått vända sig till Sparbanken Finns kontor i Eslöv och Löddeköpinge.

– Vi har fått ett väldigt positivt intryck av Landskrona. Det är mycket på gång i staden som till exempel intressanta byggprojekt. Därför känns det spännande att vi nu kan erbjuda våra kunder ett kontor i Landskrona, säger Gunnar Andersson, chef Region Eslöv. Vi har redan ett antal kunder i Landskrona som har funnit vårt relationsbyggande koncept tilltalande. De uppskattar bland annat våra individuella helhetslösningar, den höga servicenivån och närheten till snabba beslut.

Kontoren i Trelleborg och Landskrona kommer att erbjuda både kundservice och rådgivning till såväl företags- som privatkunder. Eftersom Sparbanken Finn eftersträvar att vara en stark, självständig och lokalt förankrad bank kommer personalen på de nya kontoren bestå av både nyrekryteringar och medarbetare med erfarenhet från annat håll i Sparbanken Finn.

– Vi ska nyanställa personal med kännedom om orterna för att tillvarata det lokala perspektivet och kunskapen. I båda städerna kommer vi dessutom ha medarbetare med erfarenhet från vår bank för att bevara och föra vidare Sparbanken Finns kärnvärden och organisationskultur till våra nyanställda och kunder, berättar Mikael Palmqvist.

Efter invigningen kommer Sparbanken Finn ha 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne.


För mer information kontakta:

Christina Elwing, Informationschef
Sparbanken Finn
046-16 75 15, 0703-21 75 16

Mikael Palmqvist, Chef Region Malmö
Sparbanken Finn
040-35 69 56

Gunnar Andersson, Chef Region Eslöv
Sparbanken Finn
0413-661 05