Sparbanken Öresund AB

Sparbanken Skåne* – en ny stark regional bank

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 07:00 CET

Sveriges största sparbank bildas i Skåne. Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och delar av Sparbanken Öresunds verksamhet bildar Sparbanken Skåne*.

Sparbanken Skåne bildas genom samgåendet mellan Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och köpet av Sparbanken Öresunds verksamheter i kommunerna Eslöv, Kävlinge, Lund och Staffanstorp. Sparbanken Skåne AB blir Sveriges största sparbank, med en affärsvolym på ca 170 miljarder och drygt 420 000 kunder i 17 kommuner. Den nya sparbanken får ca 650 anställda och 44 kontor.

Swedbank förvärvar samtliga aktier i Sparbanken Öresund och säljer därefter verksamheterna i ovan nämnda kommuner till den nya sparbanken.

Sparbanken Skåne kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Öresund med 26 procent vardera samt av Swedbank med en ägarandel om 22 procent.

Sparbanksstiftelsen Gripen som idag är delägare i Sparbanken Öresund väljer att helt fokusera på sitt redan starka samhällsengagemang och blir inte ägare i den nya sparbanken.

Styrelseordförande i den nya sparbanken blir Bertil Engström, f n VD i Färs & Frosta Sparbank.
Bo Bengtsson, f n VD i Sparbanken 1826 blir VD i den nya sparbanken.

Sparbanken Öresunds övriga kontor och verksamhet i Malmö, Trelleborg, Landskrona, Lomma, Helsingborg och nordvästra Skåne blir en del av Swedbanks södra region. Färs & Frosta Sparbanks verksamhet i Lomma blir samtidigt en del av Swedbanks södra region. Sparbanken Öresunds nuvarande VD, Lars Ljungälv, kommer att bli ny regionchef och ingå i Swedbanks koncernledning.

Transaktionerna är villkorade av godkännanden från Finansinspektionen och Konkurrensverket, som beräknas vara klara under andra kvartalet 2014, samt godkännande av styrelserna i Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen.

Inbjudan till pressträff

Med anledning av detta inbjuds representanter från media till en pressträff där detaljer kring affären kommer att beskrivas närmare.

Datum: fredagen den 14 februari 2014

Tid: klockan 10.00

Plats: Hotell Lundia, Lund

På pressträffen deltar Anders Sundström, styrelseordförande i Swedbank, Lennart Haglund, styrelseordförande i Färs & Frosta Sparbank, Lennart Ohlstenius, ordförande i Sparbanken 1826,
Lars Andersson, ordförande Sparbanksstiftelsen Öresund samt Bengt Blonér, ordförande i Sparbanksstiftelsen Gripen.

Vänligen anmäl ditt deltagande till jorgen.s.dahl@sparbanken1826.se

För ytterligare information:

Maria Wallinius, marknadschef, Färs & Frosta Sparbank, tfn: 0734-1313 86 

Jörgen Svenson Dahl, kommunikationschef, Sparbanken 1826, tfn: 0705-33 25 42
Magnus Månsson, kommunikations- och marknadschef, Sparbanken Öresund, tfn: 0767-20 96 56
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95


* Föreslaget namn