Villaägarnas Riksförbund

Sparbankerna tjänade mer pengar på bolån 2011

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 17:29 CET

Idag kom Sparbankernas sammanlagda årsbokslut. Liksom för andra banker var 2011 ett bra år för Sparbankerna. Utlåningen till allmänheten ökade med 3,2 procent medan räntenettot, dvs. skillnaden mellan in- och utlåningskostanderna ökade med hela 29,5 procent. Därmed kunde vinsten från utlåningen till allmänheten öka med med 890 miljoner kronor vilket motsvarar över 20 procent i ökad vinst. Bankrörelsens övriga kostnader ökade med endast 2 procent.

- Sparbankernas sammanlagda årbokslut är det sista i raden av bankbokslut för 2011 som med all önskvärd tydlighet visar att förra året var ett bra år för bankerna. Upplåningskostnaderna har visserligen ökat men de räntor man begär av kunderna har ökat betydligt mer och därmed uppstår nya vinster, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Att Sparbankerna tjänar mer kan också förklaras av att medan utlåningen till allmänheten endast ökat med 3,2 procent så har inlåningen från allmänheten ökat med mer än det dubbla (7,7 procent). Det innebär att sparbankerna fått ökad tillgång till billiga pengar från allmänheten. T.ex. får den som har under 100 000 kronor på ett kapitalkonto på Sparbanken Öresund 0,65 procent i ränta.

Villaägarna kräver att bankerna anpassar sina ränteerbjudande till det kostnadsläge man faktiskt har. Bostadsobligationsräntorna har det senaste året fallit och Riksbankens reporänta har sänkts två gånger under vintern utan att hushållens bolånekostnader minskat.

- Villaägarna kräver nu också att ansvariga politiker inför regelverk för bankerna som innebär att konsumenter och konsumentföreträdare tydligt kan utläsa hur stora bankernas bolånemarginaler är samt att staten nyttjar sitt ägande i SBAB och Nordea för att vässa konkurrensen på bolånemarknaden, säger Daniel Liljeberg.

Stöd Villaägarnas arbete för lägre bolåneräntor!

För mer information
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40


Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.