Swedbank

Sparbankernas Riksförbund och Swedbank sluter principöverenskommelse om ramavtal

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 09:57 CEST

Swedbank har slutit en principöverenskommelse rörande ramavtal med sparbankerna. Överenskommelsen, som bifallits av Sparbankernas Riksförbunds styrelse, rör bland annat fortsatt gemensam IT-plattform, hypotekslån och fondförsäljning.

Principöverenskommelsen kommer att resultera i separata avtal med de enskilda sparbankerna och kommer att ersätta Swedbank och sparbankernas tidigare samarbetsavtal som löper ut i mars 2012.

Lennart Ohlstenius, ordförande i Sparbankernas Riksförbunds, kommenterar:
– Det är glädjande att vi nu har kommit till en principöverenskommelse med Swedbank om det nya ramavtalet och därmed ett fortsatt samarbete.

Catrin Fransson, chef för Svensk bankrörelse, Swedbank, kommenterar:
– Vi är glada över att ha nått denna principöverenskommelse med sparbankerna. Vi har ett långt arv och gemensam historia, från vilken vi vill fortsätta att bygga ett starkt framtida partnerskap. Det är min övertygelse att vi båda gynnas av överenskommelsen.


För ytterligare information:
Catrin Fransson, chef Svensk Bankrörelse, Swedbank, tfn: 08-585 910 88
Peter Borsos, kommunikationschef Svensk Bankrörelse, Swedbank, tfn: 070-317 68 00
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 535 000 företagskunder med nära 400 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 juni 2010 uppgick balansomslutningen till 1 905 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se