Ung Företagsamhet Skåne

Sparbanksstiftelsen Gripen, Sparbanken Öresund och Ung Företagsamhet Skåne i samarbete för gymnasieskolorna i Skåne Nordväst.

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 16:02 CEST

Genom anslag från Sparbanksstiftelsen Gripen så har Ung företagsamhet fått möjlighet
att projektanställa en person som under ett år ska bearbeta gymnasieskolorna i
Skåne Nordväst för ökat UF företagande. Ung Företagsamhet ser mycket positivt
för utvecklingen för UF företagande och ser ett ökat intresse för entreprenöriellt
lärande och "learning by doing" hos gymnasieskolorna och kommunerna.

Sparbanksstiftelsen Gripen
Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2003. Stiftelsen var ägare till 100 % av aktierna i Sparbanken
Gripen AB (publ).

Hösten 2010 bildades Sparbanken Öresund AB (publ) genom en sammanslagning av
Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Sparbanksstiftelsen Gripen äger 22 % av
Sparbanken Öresund.

Genom samgåendet har Sparbanksstiftelsen fått ytterligare möjlighet att stödja
projekt enligt stiftelseförordnandet. Sparbanksstiftelsen Gripen främjar
projekt inom näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och
kultur företrädesvis inom de kommuner där Sparbanken Gripen var verksam.

Genom det förtroende Sparbanken Öresund har och får av kunderna i Nordvästra Skåne
får Sparbanksstiftelsen Gripen möjlighet att genom anslag vara med och att utveckla Nordvästra Skåne. Att vara kund i Sparbanken Öresund innebär att överskotten utvecklar vårt område.

Sparbanksstiftelsen Gripen och Sparbanken Öresund har beslutat att stödja Ung Företagsamhet för att utveckla UF företagande i Skåne Nordväst.

Vårt motiv:
Fler klasser kommer att få möjlighet att driva UF – genom UF fler företagsamma medborgare. De som driver UF företag får ökad förmåga att fatta beslut och ökad samarbetsförmåga. Man får samtidigt ett ökat självförtroende och mer kunskap kring villkor för företagande. På sikt kommer det att innebära en ökad företagsamhet i denna generation och en ökad sysselsättning. Projektet ska främja för bearbetning av gymnasieskolor där UF företagande inte finns representerade i dag med fokus på de praktiska programmen.

Ängelholm 2013-06-04

För mer information, var god kontakta:

Jan-Erik Hansson,
verkställande tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Gripen mobil 070-598 45 32, 
jan-erik.hansson@gripen.se

Susan Wahlgren Persson, regionchef Ung Företagsamhet Skåne,mobil  0709-383717;
susan.wahlgren@ungforetagsamhet.se

 

 


Ung Företagsamhet Skåne är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
 
Ung Företagsamhet har tre olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet, varav UF-företagande är ett. Målet är att genom utbildningskonceptet UF-företagande ge ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. UF-företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF-företag under handledning och med stödmaterial.