Sparbanken Öresund AB

Sparbanksstiftelsen Öresund stödjer cancerforskare

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 14:00 CET

Sparbanksstiftelsen Öresund donerar 2,5 miljoner kronor fördelat på två år till ett stipendium inom cancerforskning vid Lunds universitet. Syftet med stipendiet är att bidra till att forskningsresultat ska kunna tas vidare från laboratorium till klinik. Stipendiet kan sökas av translationella forskare som nyligen disputerat. 

– Lunds universitet vill vara föregångare när det gäller att aktivt identifiera och stödja unga forskare som arbetar som brobyggare mellan laboratorium och klinik, gärna genom att kombinera forskningsverksamhet med klinisk verksamhet, säger Carsten Rose, Divisionschef för cancer- och blodsjukdomar vid SUS.

En viktig period i en forskares karriär är de första åren efter disputation, då man lägger grunden till en självständig forskarbana. Ett stöd till kliniska postdoktorala projekt ger forskare som arbetar med translationella frågeställningar stimulans till fortsatt arbete inom området, t.ex. i form av att överföra experimentella fynd till klinisk verksamhet. 

– Det känns stimulerande att få vara med och utveckla cancervården i Skåne genom att ge unga forskare möjlighet att förverkliga intressanta upptäckter i ett skede av karriären när motivation och verkningsgrad är som störst, säger Lars-Olof Svensson, VD Sparbanksstiftelsen Öresund.

Avsikten är att välja ut ett av de mest innovativa projekten bland translationella forskare under de första fem åren efter disputation. Programmet förutsätts vara attraktivt och utlyses både nationellt och internationellt. 

Translationellt är ett medicinskt begrepp som handlar om forskningens väg från sjukvården till labbet och tillbaka.

Pengarna överlämnas vid en ceremoni på AF-borgen i Lund ikväll cirka kl. 19.00.

För mer information, var god kontakta:

Lars-Olof Svensson, VD Sparbanksstiftelsen Öresund
046-16 77 00 

Carsten Rose, Professor i Onkologi, Regionalt cancercentrum syd, och Divisionschef för cancer och blodsjukdomar vid SUS

046-17 69 20, 0702-57 75 09

Christina Elwing, Chef Kommunikation Sparbanken Öresund, 
040-608 10 40, 0703-21 75 16

Om Sparbanken Öresund

Välkommen till en bank som tänker annorlunda. Sparbanken Öresund bildades hösten 2010 när Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen gick samman. Resultatet blev inte bara en ny bank, utan också en ny syn på vilken roll en bank ska ha, hur den ska betrakta omvärlden och hur den ska förhålla sig till sina kunder. Sparbanken Öresund verkar i västra Skåne och har en stark lokal närvaro med 35 bankkontor på 25 orter. Genom sina ägarstiftelser stöttar banken lokala projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv. Sparbanken Öresund tror på oberoende rådgivning. Bankens rådgivare får ingen provision för sina rekommendationer.