Statistiska centralbyrån, SCB

Sparbarometern, 3:e kvartalet 2011: Ingen säljpanik hos hushållen trots börsras

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 09:58 CET

Tredje kvartalet 2011 inleddes med ett kraftigt börsfall på nästan 20 procent på Stockholmsbörsen. Hushållen nettosålde då aktier och aktiefonder för 10 miljarder kronor samtidigt som värdet sjönk med hela 146 miljarder kronor. Tillgångarna återfanns på bankkonton som ökade med 28 miljarder.

Den stora oron över USA:s och flera Europeiska statsfinanser gav ett rejält avtryck på börsen i början av juli. Stockholmsbörsen föll totalt med närmare 20 procent under tredje kvartalet. En femtedel av hushållens tillgångarna i aktier blev utraderade.  Hushållen nettosålde, köp minus försäljning, aktier för drygt 6 miljarder. Det är dock en mindre försäljning än förra kvartalet. Under de senaste två åren har hushållen sålt av aktier för totalt 30 miljarder.

Hushållens innehav i fonder minskade också då en stor del av fondinnehaven ligger just i aktiefonder. Under kvartalet nettosålde hushållen fonder för 3 miljarder.

Då hushållen sålde mer aktier och fonder än de köpte stannade en del pengar kvar på deras bankkonto. Inlåningen ökade med 28 miljarder kronor under kvartalet. Det är den största ökningen ett tredje kvartal sedan finanskrisen bröt ut. Mellan 2008 och 2010 hade hushållen en genomsnittlig ökning på bankkonton under det tredje kvartalet med 15 miljarder.

Tredje kvartalet är ett kvartal då många tar ut semester. Sparandet, transaktioner i finansiella tillgångar minus skulder, har de tre senaste åren varit negativt detta kvartal. I år höll hushållen igen mer och det finansiella sparande ökade istället med 6 miljarder kronor.

Hushållens tillgångar i aktier och fondandelar, miljarder kronor

Hushållens skulder fortsatte att växa. På sju år har hushållens lån i bank och bostadsinstitut fördubblats och uppgick vid utgången av tredje kvartalet till
2 504 miljarder. Hushållens nytagna lån i bank och bostadsinstitut var under tredje kvartalet 31 miljarder.

Den stora nedgången på börsen samt hushållens fortsatta skuldökning gjorde att deras finansiella förmögenhet, finansiella tillgångar minus skulder, minskade med 7 procent. Vid slutet av kvartalet uppgick deras totala förmögenhet till 3 327 miljarder.

Definitioner och förklaringar

  • Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i sparande och förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.
  • Hushållssektorns finansiella sparande och förmögenhet skiljer sig åt mellan Finansräkenskaperna och SCB:s Sparbarometer. I Finansräkenskaperna ingår även periodiseringar av skatter och sociala avgifter. Dessutom redovisas Finansräkenskapernas uppgifter inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
  • I samband med publiceringen av finansräkenskaperna andra kvartalet 2011 reviderades hushållens innehav i utländska fondandelar i samband med byte av statistikkälla. Revideringarna avser perioden 2006 och framåt. Det medför ett tidseriebrott i hushållens utländska fondandelar mellan 2005 och 2006.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Anna Daniels
Tfn 08-506 945 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.