Finansinspektionen

Sparbarometern: Inget nysparande hos hushållen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:17 CET

Hushållens förmögenhet fortsätter att växa. Men det finns inget
nysparande under fjärde kvartalet 2006. Detta visar FI:s Sparbarometer
som publiceras idag.

Stigande börskurser och ökande värden på bostadsrätter gjorde att
nettoförmögenheten ökade 11 procent under 2006. Skuldkvoten ligger still
eftersom skulder och tillgångar växer i samma takt.

Andra kvartalets kraftiga nedgång i hushållens aktie- och fondsparande
har
vänt och nysparandet i aktier förefaller ha ökat, samtidigt som
banksparandet
minskat. Fjärde kvartalet visade också ett kraftigt ökat sparande i
obligationer,
i huvudsak s.k. indexobligationer. Men totalt sett var nysparandet noll.

Hushållens skuldtillväxt hos bolåneinstituten minskade tydligt under
tredje
kvartalet men ökade under årets sista månader åter till samma nivå som i
andra
kvartalet. Detta kan tolkas som att bostadsmarknaden - trots höjda
räntor -
fortfarande håller låneefterfrågan uppe. Bolåneinstitutens utlåning var
dock 6
procent lägre år 2006 än föregående år.

De stigande priserna på bostadsrätter, särskilt i vissa delar av landet,
avspeglas
i att bostadsrättsandelarna växer i hushållens totala finansiella
portfölj.
Försäkringssparandet har minskat. En återhämtning har skett i det
aktierelaterade sparandet som vid årets slut var lika stort som
räntesparandet.Om Sparbarometern* visar utvecklingen av hushållens finansiella sparande,
förmögenhet och skuldsättning över tiden och hur sparandet fördelas
mellan olika sparformer
ger en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande
och förmögenhet per kvartal
* baseras på preliminär statistik som finns tillgänglig en månad
efter kvartalsskifte
* statistiken avspeglar det finansiella sparandet och de
finansiella tillgångarna som aktier, fonder, bankinlåning och
obligationer
* sedan 2006 ingår värdet av bostadsrättsandelarna bland
tillgångarna och därmed blir Sparbarometerns redovisning av tillgångarna
densamma som i SCB:s finansräkenskaper som presenteras senareKicki Uggla
Informatör
08 787 83 45
070 382 83 45

Hans Bäckström
Analytiker
08 787 80 80
070 215 26 35