AFA Försäkring

Suntliv.nu: Sparkad, slagen och hotad - ny temaserie om hot och våld på jobbet

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 10:00 CET

Att bli sparkad, slagen eller hotad till livet kan inte bara ge fysiska skador utan också långvariga psykiska problem. Dessutom påverkas ofta arbetskamraterna. Höga stressnivåer, förlorad arbetstid och sämre arbetsprestationer kännetecknar många arbetsplatser där hot och våld är vanligt.  Webbplatsen suntliv.nu har pratat med personer som själva utsatts, och med en psykolog som berättar om konsekvenserna för både drabbade och arbetskamrater.

Hur vanligt hot och våld är i arbetslivet finns det delade meningar om. Statistiken ger helt olika bild beroende på vad man utgår ifrån. Läser man hårda fakta om antalet sjukskrivningar orsakade av hot och våld ser problemet ut att vara konstant eller minska. I självskattande undersökningar hos fackförbund och bland forskare uppger många fler att de utsatts än vad sjukskrivningsstatistiken visar. Problemen ser dessutom ut att öka.

Men hot och våld går att förhindra eller dämpa på många arbetsplatser. Utbildning, handledning, tydligare ansvarsområden och höjd status för yrkesgruppen är några vägar till detta. Att bygga en säker arbetsplats rent fysiskt, med flyktvägar och larm, är ett annat. Vi berättar om några arbetsmiljöutvecklande projekt mot hot och våld.

Temaserien på suntliv.nu kommer att pågå under fyra veckor och innehålla statistik, intervjuer med drabbade och reportage från arbetsplatser i kommuner och landsting som arbetar för att minska hoten och våldet.

Suntliv.nu är en webbplats om arbetsmiljö och hälsa för kommuner, landsting, regioner och Pacta företag. Webbplatsen drivs av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och fackliga organisationer i samverkan. www.suntliv.nu

För ytterligare information kontakta:
Åsa Hammar, redaktör suntliv.nu, AFA Försäkring, 08- 696 44 49
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har ca 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se