Scandinavian Pile Driving SPD AB

SPD EXPANDERAR - SPD EXPANDS

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2010 11:11 CET

 

SPD AB bygger ut verkstaden, lagret och kontoret och anställer 6 st för att möta behovet av service på entreprenad maskiner, pålkranar och borriggar.

-Det har hänt mycket under 2009 och 2010, vi har fått agenturer som Soilmec och Thyssen Krupp, och SPD vill ge samma höga kvalitet på servicen som produkterna har.

Den nya verkstaden och lagret blir även anpassad för en bättre och snabbare produktion av egna produkter som borr- master för montage på grävmaskiner.

Under 2011 kommer SPD att fortsätta expanderingen genom att bygga upp lagret med pålar, dragstag, och borrtillbehör. 

SPD kommer att bjuda in till invigning och öppet hus i de nya lokalerna i februari 2011

SPD AB expands the workshop, warehouse and office and employs 6 to meet the need for service on foundation equipment, pile drivers and drilling- rigs.

-A lot has happened in 2009 and 2010, we have agencies such as Soilmec and Thyssen Krupp, and SPD AB want to provide the same high quality service of the products as the products are good.

The new workshop and warehouse will also be adapted for a better and faster production of proprietary products such as drilling- mast attachments for mounting on excavators.

In 2011, the SPD will continue expansion by building up the stock of piles, tie rods, and drilling accessories.

SPD AB will later invite for an open house in february 2011

Scandinavian Pile Driving SPD AB med fabrik i Sala, tillverkar borrnings-aggregat, pålnings-aggregat, och många andra entreprenad-utrustningar.

Företaget har all sin kompetens under samma tak, från produktutveckling, konstruktion, skärande bearbetning, svetsning, montage samt montage av hydraulik.

De flesta av våra produkter är trådlöst fjärrstyrda, och SPD AB har utvecklat sin egen fjärrstyrning, där stora möjligheter finns för kunderna att få kundanpassat för varje ändamål.

SPD AB har även egen tillverkning av Hydraulhammare på fabrik i Syd Korea, och tillverkning av komplett serie med rivnings-utrustning på fabrik i Italien.

Scandinavian Pile Driving SPD AB plant in Sala, manufactures drilling unit, piling units, and many other construction equipment.

The company has all his skills under one roof, from product development, design, machining, welding, assembly and installation of hydraulics.

Most of our products, wireless remote, and the SPD AB has developed its own remote control, where significant opportunities exist for customers to obtain customized for each purpose.

SPD AB also has its own production of the Breakers at the factory in South Korea, and manufacturing of complete range of demolition equipment on the factory in Italy.