Magelungen Utveckling AB

Specialavsnitt om hemmasittare - vad kan vi göra tillsammans?

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 08:00 CET

I början av januari överlämnade psykologen och regeringsutredaren Malin Gren Landell sin rapport om problematisk skolfrånvaro till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Syftet med utredningen har varit att säkerställa alla elevers rätt till likvärdig utbildning.

- Problematisk frånvaro måste definieras och synliggöras i lagstiftningen. Det här är en frånvaro som leder till problem för individen, anser Malin Gren Landell.

Blir du nyfiken på hur experterna tänker kring skolfrånvaro-problematiken finns möjlighet att lyssna på delakänslan-podden som passade på att haffa talarna på Magelungens senaste konferens rörande skolfrånvaro som gick av stapeln i Uppsala i höstas.

Specialpodd-avsnittet tar upp frågor som: ”Vilken är den största utmaningen vad gäller skolfrånvaro i dag?” ”Vilka är de främsta orsakerna till hemmasittarproblematik?” ”På vems axlar vilar ansvaret?” ”Går det att inkludera alla elever?”

Medverkar gör:

  • Martin Karlberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Han har intresserat sig för ledarskap i klassrummet.
    Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Nordiskt välfärdcenter – NVC. Hon menar att den växande psykiska ohälsan bland unga är en av de största hälsoutmaningarna de nordiska länderna står inför. Lidija jobbar med projektet Unga in i Norden som syftar till att ta fram användbar kunskap om hur man bäst utformar insatser för unga som riskerar utanförskap eller förtidspension.
  • Adam Palmquist, spelutvecklare, föreläsare och har bland annat arbetat med att koppla ihop SO-undervisningen med dataspelet Minecraft för att nå fram till elever med särskilda behov. Hör honom prata om Gamification och inkludering.
  • Ia Sundberg Lax, chef för Magelungens HSP-enhet.
  • Robert Palmér, programansvarig HSP-programmet.
  • Peter Friberg, utbildningsansvarig på Magelungen.

I april står Magelungen Utveckling värd för ytterligare en nationell konferens om hemmasittare. Läs mer om det här: http://www.magelungen.com/akademi/konferenser/nationell-konferens-om-hemmasittare/

Välkomna in och lyssna: http://www.magelungen.com/podcast/om-delakanslan-podden/

Och glöm inte att dela känslan!


Magelungen Utveckling AB

Vi representerar den mångfald som det var tänkt från början med privata utförare inom vård, behandling och skola. Ett idéburet företag som vill ge hopp och göra en skillnad!