Plana Gruppen

Specialerbjudande till Småföretagarnas medlemmar!

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 14:27 CET

Plana Inkasso AB erbjuder fram till 1 juni 2016, samtliga Småföretagarnas Riksförbunds medlemmar, som tecknar ett inkassoabonnemang (0 kr för medlemmar) och samtidigt inkommer med ett (1) inkassouppdrag, en snabb kostnadsfri genomlysning av kundreskontran. Er personliga handläggare bedömer eventuella kreditrisker och ger handfasta råd och tips kring faktura- och påminnelserutiner, allt i syfte att undvika framtida kundförluster.

För information om att teckna kostnadsfritt abonnemang och frågor kring detta erbjudande, kontakta vår VD André Hanes på tel. 08 - 559 013 98 eller e-post andre.hanes@planainkasso.se


Vi vänder motgång till framgång!

Plana Juridiska AB har lång erfarenhet av att framgångsrikt lösa problem åt mindre och medelstora företag i olika juridiska tvister och obeståndssituationer. Genom att omedelbart få en uppfattning om företagets uppkomna situation, så finner vi vanligen både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.

Under årens lopp har vi utarbetat en enkel och effektiv metodik för problemlösning. Den innefattar både ett affärsjuridiskt och företagsekonomiskt tillvägagångssätt och fungerar lite som en ryggrad när vi sätter oss in i olika problemställningar, samtidigt som vi lättare förstår omfattningen av hela problematiken.

Metodiken bygger på en rak kommunikation med företagsledningen, i kombination med en snabb bedömning av företagets ekonomiska situation. Till detta kan läggas vår långa erfarenhet av småföretagandets villkor, som gett oss goda kunskaper inom bl.a. tvistelösning och obeståndsfrågor.

Företagsledare i mindre och medelstora företag har ofta behov av löpande rådgivning och hjälp inom affärsjuridiska frågor. Tack vare vår samlade kompetens, kan vi lösa och förebygga både nuvarande och framtida problem.

Vår ambition är alltid att stödja företag och företagare med stort engagemang och kreativa lösningar, som alla har en sak gemensamt – de lyckas oftast vända företagets motgångar till framgångar!