Specialfastigheter Sverige AB

Specialfastigheter certifierade enligt ISO/IEC 27001:2005 - Ledningssystem för informationssäkerhet.

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 22:58 CET

För 1,5 år sedan påbörjade Specialfastigheter arbetet med att certifiera sitt ledningssystem för informationssäkerhet - ISO/IEC 27001:2005. Nu har företaget fått certifikatet och har därmed klarat de högt ställda kraven enligt standard.

- Specialfastigheters huvudinriktning är att arbeta med fastigheter med höga säkerhetskrav. Certifieringen är ytterligare ett bevis på att vi ligger långt fram gällande säkerhetsrelaterade frågor, säger Håkan Steinbüchel, Vd på Specialfastigheter.

Specialfastigheters ledningssystem för informationssäkerhet syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra informationssäkerheten och är integrerat i det övergripande ledningssystemet.

- Hela organisationen har varit högst involverad i införandet av vårt ledningssystem och verksamhetsledningen har visat ett stort engagemang i informationssäkerhetsfrågorna, konstaterar Johannes Sjöström, Säkerhetschef på Specialfastigheter. Bland annat har alla medarbetare vid flera tillfällen deltagit i informationssäkerhetsutbildningar.

Med ett certifikat kan Specialfastigheters kunder och samarbetspartner känna sig trygga i att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda känslig information. Nu tar ett ständigt förbättringsarbete vid, för att fortsätta bygga vidare på företagets högt ställda säkerhetskultur

– Idag finns ett säkerhetsfokus på företaget som vi är stolta över, menar Johannes Sjöström. Det är en trygghet för oss, men framförallt för våra hyresgäster. Efter ihärdigt arbete är det väldigt tillfredsställande att få ett kvitto på att vårt säkerhetsarbete uppfyller de strikta kraven i standarden. Det visar att vi lever upp till vår devis "En säker värd".

För mer information kontakta:

Vd Håkan Steinbüchel 013-24 92 01
E-post: hakan.steinbuchel@specialfastigheter.se

Säkerhetschef Johannes Sjöström 08-692 60 30
E-post: johannes.sjostrom@specialfastigheter.se

Om Specialfastigheter Sverige AB
Specialfastigheter äger fastigheter som är byggda för speciella ändamål, som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter, specialskolor och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till 17,2 miljarder kronor.

2011 omsatte vi 1 704 Mkr med ett resultat på 686 Mkr. Våra största hyresgäster är Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Försvarsmakten.

Idag är vi över 100 medarbetare fördelade över hela Sverige med huvudkontor i Linköping.

Hemsida: www.specialfastigheter.se