Specialfastigheter Sverige AB

Specialfastigheter Sverige AB avyttrar gamla fängelset i Karlskrona

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 16:06 CEST

Nordic Property Development AB kommer att utveckla fastigheten till en spännande campusmiljö med internationell IB-utbildning och internatmöjligheter. Verksamheten kommer att uppmuntra gränsöverskridande, entreprenörskap och innovation samt att ge studenterna en verkligt internationell erfarenhet.

Fastigheten är belägen vid hamnen i Karlskrona och har en lokalarea på 3 898 kvadratmeter. Byggnaden är uppförd 1847 där det fram till 2010 har bedrivits kriminalvård. Nordic Property Development AB tillträder fastigheten den 6 juli 2012.

För mer information kontakta:
Nordic Property Development AB
Styrelseordförande Professor Niclas Adler tel 0761-680750

Specialfastigheter Sverige AB
Vd Peter Karlström tel 013-24 92 01
Fastighetschef Torbjörn Blücher tel 013-24 92 02

 

 

Om Specialfastigheter Sverige AB
Specialfastigheter äger fastigheter som är byggda för speciella ändamål, som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter, specialskolor och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till 17,2 miljarder kronor. 2011 omsatte vi 1 704 Mkr med ett resultat på 686 Mkr. Våra största hyresgäster är Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Försvarsmakten. Idag är vi över 100 medarbetare fördelade på fyra regioner från nord till syd med huvudkontor i Linköping.

Läs gärna mer på: www.specialfastigheter.se