Installatörsföretagen

Specialföretagen inom Bygg och Installation förstärker samverkan

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 11:00 CEST

Arbetsgivarförbunden Maskinentreprenörerna (ME) Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och VVS Företagen inom byggsektorn har beslutat stärka sin samverkan i avsikt att utveckla kollektivavtalen inom sina respektive områden. Tillsammans företräder dessa förbund 5 700 företag som har 40 000 medarbetare. Förbunden är med i Svenskt Näringsliv.

- Vi vill att våra kollektivavtal ska utvecklas i takt med tiden. Kollektivavtalen har inte följt med den strukturutveckling som skett inom våra verksamhetsområden, säger Johan Mossling tf vd i VVS Företagen.

Våra medlemsföretag är inte i traditionell mening enbart underentreprenörer utan leverantörer av specialistkompetens inom sina respektive områden. Den stora fördelen med en tätare arbetsgivaresamverkan är att det ges möjligheter att ventilera viktiga frågor på våra respektive förbundsområden samt de frågor som berör flera områden samtidigt. Det ger även en välbehövlig framförhållning i strategiska resonemang och förståelse för våra gemensamma frågor. Det är vår mening att denna samverkan också kommer förnya vår dialog med våra fackliga motparter och på sikt leda till att vi kan utveckla avtal som är i takt med bransch- och marknadsutvecklingen.

Sammanfattningsvis syftar samverkan till att:

  • Stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och öka medlemsnyttan. 
  • Flytta fram förbundens positioner inom och utom sektorn. 
  • Gemensam kompetensutveckling för förbundens förhandlare och därigenom kunskap om förbundens olika avtalsinnehåll, tolkningar etc. 
  • Tillsammans aktivt arbeta i avtals- och tolkningsfrågor för medlemsföretagens bästa. 
  • Samförhandla i avtalsfrågor och samverka i övriga relevanta frågeställningar. 
  • Gemensamt relationsbyggande med fackförbunden för att vidmakthålla och utveckla ett gott förhandlings- och samarbetsklimat. 
  • Tillsammans aktivt verka för en kommunicerad samsyn i gemensamma frågor

För vidare information kontakta:

Johan Mossling, t.f. VD, VVS Företagen, tfn 0709-627514

Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn 0730-298856

Thomas Dahlberg, VD Plåtslageriernas Riksförbund, tfn 070-962 7598

 

Specialföretagen inom byggsektorn består av Arbetsgivarförbunden Maskinentreprenörerna (ME) Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och VVS Företagen (VVS F) Tillsammans företräder dessa förbund 5 700 företag som har 40 000 medarbetare. Förbunden är med i Svenskt Näringsliv.


VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. Vi företräder ca 1100 medlemsföretag och drygt 20 000  anställda,
VVS Företagens uppdrag är att stärka medlemmarnas förutsättningar för ett framgångsrikt företagande, och med ett aktivt samhällsansvar utveckla VVS-branschen.