SvenskPress.se

Specialister inom matavafallsinsamling på utvecklingsbesök i Lund

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 09:56 CET

I Sverige har man beslutat att målet för insamling av matavfall ska vara 35-40 procent. Så i mitten av februari bjöd Plastic Omnium AB in tillverkarna SULO och Rotherm för ett utbyte av kunskaper.

Med på besöket var specialisten Dr Reinhard Witt från SULO Envicomp. Utifrån de svenska förhållandena delade han med sig av sina mångåriga erfarenheter av insamling av matavfall. Han gav bland annat, utifrån befintliga installationer, förslag på anpassade lösningar för kundernas behov, mycket baserat på erfarenheter från 2000 ICEBERG-behållare i nederländska Zoetemeere.

– När fastighetsbolaget LKF är så grundliga med att testa olika underjordiska system, skulle vi gärna vilja att de provar den långt utvecklade underjordiska ICEBERG Optima-modellen, säger Dr Reinhard Witt.

Under gästernas besök i Sverige granskade de Plastic Omniums installationer i Lund och Malmö. Även svenska tömmares teknik och arbetsmiljö visades upp för de besökande när de tömde LKFs Minimax-installation.

– Nu har tillverkare fått mer information kring förhållanden i Skandinavien och vi har fått värdefulla tips som kommer våra kunder till godo, avslutar Richard Pålsson från Plastic Omnium.

______

Fakta:
Plastic Omnium säljer produkter och lösningar för renhållning, sophantering och källsortering främst till kommuner, renhållningsbolag och -entreprenörer, såväl privata som kommunala. Plastic Omnium tillhandahåller även lösningar för Identifiering, Service och Underhåll.

Plastic Omnium AB är ett helägt dotterbolag till franska Plastic Omnium Environment SA, Europaledande företag inom området, och ansvarar för koncernens marknader i Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island). I gruppen ingår sedan oktober 2007 även SULO Umwelttechnic, vilket gör Plastic Omnium till Europas ledande tillverkare av avfallsbehållare i plast med en årlig tillverkningskapacitet på mer än 5 miljoner behållare.

För mer information se:
http://www.plasticomnium.se

Materialet framtaget i samarbete med SvenskPress.se