Miljöpartiet Stockholms stad

Specialistteam med socialsekreterare rekryteras

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2015 07:22 CEST

Den sociala barn- och ungdomsvården har under en längre tid varit hårt belastad och har haft en stor omsättning på personal samtidigt som användandet av externa socionomkonsulter har ökat. Socialförvaltningen får därför i uppgift att starta ett specialistteam bestående av erfarna socialsekreterare som ska bistå stadsdelsförvaltningar och socialjour då behov av extra insatser finns.

— Den höga arbetsbelastningen hos socialsekreterare i Stockholm måste få ett slut. Flera långsiktiga förslag håller på att tas fram både nationellt och lokalt men vi behöver även sätta in åtgärder som får omdelbar verkan. Socialsekreterare från specialistteamet kommer att erbjudas till de stadsdelar som för tillfälligt har behov av extra resurser, säger Ewa Larsson (MP), vikarierande Socialborgarråd i Stockholms stad.

Socialförvaltningen arbetar just nu med en handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterarna samt med att ta fram yrkesintroduktionsprogram och ledarutvecklingsprogram. I budgeten för 2015 fick stadsdelarna 19 miljoner kronor extra för ökad personaltäthet/socialsekreterare samt 40 miljoner kronor för förstärkning av barn- och ungdomsvården.

— Teamets uppdrag är att göra punktinsatser som gör faktiskt skillnad i barn- och ungdomsvården och som samtidigt leder till förbättrade arbetsvillkor för ordinarie personal på stadsdelsförvaltningarna, säger Ewa Larsson (MP).

Verksamheten ska inledas redan vid årsskiftet och rekryteringen påbörjas nu. Vid starten i januari ska cirka 5-8 medarbetare ha rekryterats. Utgångspunkten är att kostnaden för verksamheten ska ligga under kostnaderna för externa konsulttjänster. Under uppstartstiden finanserias verksamheten av socialförvaltningen.

Fakta:

Stockholms stads socialtjänstinspektörer har under åren 2013-2014 gjort granskningar av nio av stadens fjorton stadsdelsförvaltningar gällande barn- och ungdomsvården och har kunnat konstatera att det i många fall finns anmälningar som inte förhandsbedömts inom lagstadgad tid (14 dagar).

För vidare information:

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad