Bengtssons Maskin

Specialutvecklad bobinriktare löser vanligt problem inom förpacknings- och pappersindustrin

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 16:57 CET

Bengtsson Maskins division Bengtssons Tools har ett brett produktprogram inom lyft, hydraulik och moment. Utöver divisionens standardprogram erbjuder Bengtsson Tools också kundanpassade lösningar som utvecklas och tillverkas i divisionens verkstad i Arlöv. I den satsning Bengtssons Toos inledde 2011 med målet att utveckla en allt starkare position som totalleverantör till tyngre och underhållskrävande industrier ingår också en ökad satsning på marknadsföring av divisionens möjligheter att erbjuda speciallösningar.

I många industriapplikationer räcker inte alltid standardprodukter till för att lösa specifika behov eller problem. Ibland måste produkter från Bengtsson Tools olika huvudområden både kombineras och anpassas på ett helt nytt sätt att för att slutresultatet ska bli det önskade.

För Bengtsson Tools har kapaciteten och kunnandet att göra just detta resulterat i allt fler uppdrag där kunderna ber divisions tekniska experter både föreslå och tillverka nischinriktade tekniklösningar.

Några exempel från de senaste årens specialuppdrag är ett kompakt rullblock med domkraftt för att lyfta och förflytta tunga industrimaskiner, en lågbyggd och mobil domkraft som kan lyfta fordon med upp till 50 tons vikt samt en synkronlyftvagn som används inom bl a pappersindustrin vid gaveldragning av valsar. Vagnens fördel är att den säkerställer att cylindrarna drivs lika vid synkrona arbetsmoment. För en kund inom förpackningsindustrin har Bengtsson Tools nyligen utvecklat ytterligare en speciallösning i form av en s k Bobinriktare.

Specialverktyg med kraft att utvidga och återställa defekta bobinrör

Ett bobinrör är den kraftiga pappcylinder som finns placerad i centrum av stora pappersrullar vars vikt många gånger kan uppgår till flera hundra kilo. För bl a förpacknings- och pappersindustrin uppstår ett problem när rullarna efter en tids lagring ska monteras i olika maskiner för efterbehandling och förädling till bl a förpackningsprodukter. Lagerförvaring med stående rullar leder många gånger till att bobinröret får en defekt form och manuellt med olika verktyg måste återställas före placering i tillverkningslinjer. Det stora tryck som defekta bobinrör utsatts för gör det ofta svårt att rikta ut rören till ursprunglig form och med resultatet att mycket papper måste kasseras.

Den kundanpassade speciallösning som Bengtsson Tools utvecklat bedöms ha marknadspoential att kunna användas av många industrier som för sin produktion är beroende av bobinrörens form. Lösningen består bl a av en konstruktion med två specialtillverkade käftar som skjuts in i röret och som med stor hydraulisk kraft, med handpump, sedan pressar ut bobinen. Lösningen är CE-märkt och möjlighet finns att även att ansluta specialverktyget till tryckluft eller el.

 För mer information kontakta:

 

Fakta om Bengtssons Maskin

Bengtssons Maskin med huvudkontor i Arlöv ingår i den börsnoterade Indutrade-koncernen och har ett 30-tal anställda samt en årsomsättning på ca 105 Mkr (2010). Verksamheten är indelad i de två divisionerna Transmission och Tools. VD är Pål Pullen.

 Divisionen Tools marknadsför verktyg inom tre produktgrupper; Lyft, Hydraulik och Moment. Tools har även en egen serviceverkstad som förutom att tillhandahålla reservdelar också reparerar och kalibrerar utrustning hela produktsortimentet. För de flesta av leverantörerna är Tools också auktoriserad servicepartner.