Lunds universitet

Specifik leverans av läkemedel till tumörer

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:00 CET

Mattias Belting, forskare och läkare vid Medicinska fakulteten och onkologen i Lund har fått 3 miljoner kr från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.

Beltings forskargrupp studerar hur makromolekyler transporteras till cancerceller. Syftet är att utveckla bättre strategier för specifik leverans av läkemedel till tumören och samtidigt undvika skadliga effekter på frisk vävnad.

Anslaget ska användas till inköp av cellanalysutrustning som kan komma flera andra forskargrupper till nytta som arbetar med liknande frågeställningar inom ett framtida cancercell centrum.

Kontakt: Mattias Belting, 046-178549, mobil 0733-507473Katrin Ståhl