Motormännens lokalklubb Dalarna

Specsavers och Motormännen vid Preem, Jungfrurondellen i Falun lördag 18/7-09 kl 10.00 -15.00

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 10:16 CEST

Nyhetsredaktionerna

Vi heter Karin Sköld och Mike Lees och vi driver Specsavers butik här i Falun sedan 2006. Vi kontaktar er med ett litet nyhetstips som kan vara aktuellt nu i semestertider när många svenskar ger sig iväg på långa bilkörningar.

Vi på Specsavers har de senaste åren arbetat aktivt för att öka medvetenheten om att bristande synkorrigering kan innebära en trafiksäkerhetsrisk. Enligt en SIFO-undersökning vi lät göra 2007, visade det sig att så många som 22 procent av de svenska bilisterna har upplevt att deras bristande syn, gör att de inte känner sig säkra bakom ratten. Samtidigt gör inte den upplevda osäkerheten att man testar sin syn mer regelbundet. Våra kunder testar sin syn i genomsnitt vart annat år. Vår erfarenhet som optiker är att synen kan försämras betydligt snabbare än så, även i unga år.

Med syfte att medvetandegöra Faluborna om sambandet mellan syn och trafiksäkerhet, kommer Specsavers och Motormännens patrullbil att finnas vid Preem bensinstation, Jungfrurondellen, lördagen den 18 juli mellan 10.00 och ca 15.00. På plats från Specsavers kommer då en optiker att finnas som erbjuder bilförarna ett syntest som enkelt visar om personen i fråga är i behov av ökad synkorrigering.

Vänliga hälsningar

Karin Sköld och Mike Lees, franchisetagare Specsavers i Falun

Lennart Kjellin, Motormännens lokalklubb och patrullbil i Falun