Iaspis

Speech Practice: Disassembling Voice - Öppen repetition på Iaspis.

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 14:32 CET

 

Tid: 3 och 4 mars, 16-19

Plats: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 trappor, eller medverkan on-line: 3 och 4 mars, 16:00-19:00

 

Tillsammans med Iaspis stipendiaten Sönke Hallmann (konstnär, Berlin) och Achim Lengerer (konstnär, Berlin) kommer en grupp med skribenter och dansare arbeta med frågan om rösten, både on-line och på Iaspis. Inbjudna gäster: Ingrid Cogne (koreograf och dansare, Stockholm), Anders Jacobson (dansare, Stockholm), Tanja Widmann (konstnär, curator och författare, Wien), Sinziana Ravini (skribent och curator, Paris) och Inga Zimprich (konstnär och curator, Berlin).

 

Speech Practice: Disassembling Voice är indelat i fyra slutna och två offentliga sessioner. De publika evenemangen är öppna för deltagande båda dagarna mellan 16-19. Om du vill delta eller medverka on-line, var vänlig kontakta Iaspis projektledare Jonatan Habib Engqvist, jhe@iaspis.se senast den 28 februari.

Lägg märke till hur de första ljuden man hör från Jackson inte är ord utan ett icke-signifierande hickande och gnyende – som om han kippar efter luft, eller försöker lära sig att tala engelska igen efter en afatisk episod.” Mark Fisher om Micheal Jackson´s Billie Jean.

 

En röstens tick spelas ut, en intensitet i skillnaden mellan röst och tal. Om man följer Fischers resonemang, kan Jacksons omänskliga hickningar och gnyenden i Billie Jean varken inkorporeras helt i ordet eller helt separeras från det. Den omänskliga röst som cirklar runt texten kommer inte att finna sitt slut i talet. En artikulation som dyker upp i språket och som omedelbart verkar ramla isär. Men, som om det kom ur afasi, en tillfälligt bristande talförmåga, erbjuder Jacksons isärtagande gest även ett utrymme i språket som påverkar signifikationens möjligheter.

 

 

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur.

 

 

Speech Practice: Disassembling Voice

- Open rehearsal at Iaspis.

 

Time: March 3 and 4, 4-7 pm

Place: The Project room, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2nd Floor. Or online participation, March 3 and 4, 4-7 pm

Together with Iaspis resident Sönke Hallman (Berlin) and Achim Lengerer (artist, Berlin) a group of writers and dancers will be working on the question of the voice, both online and at Iaspis. Invited guests are: Ingrid Cogne (choreographer/dancer, Stockholm) Anders Jacobson (dancer, Stockholm), Tanja Widmann (artist, curator and author, Vienna), Sinziana Ravini (writer and curator, Paris) and Inga Zimprich (artist and curator, Berlin).

 

Speech Practice: Disassembling Voice is divided into four closed and two public sessions. The public rehearsals are open to participation, each day running from 4-7 pm. If you would like to attend or participate on-line please reply to Iaspis Project Manager Jonatan Habib Engqvist, jhe@iaspis.se before February 28.

“Check the way that the first sounds you hear from Jackson are not words but inhuman asignifying hiccups and yelps, as if he is gasping for air, or learning to speak English again after some aphasic episode.” Mark Fisher about Michael Jackson's song "Billie Jean"

 

A vocal tick is played out, an intensity that concerns the difference between voice and speech. Following Fisher's suggestions, the inhuman hiccups and yelps of Jackson's Billie Jean can neither be completely incorporated within the word nor separated from it entirely. The inhuman voice that circles around the lyrics won't find its end with speech. Appearing in language its articulation even seems to fall apart at once. However, as if coming forth from aphasia, a temporary loss of the capacity to speak, Jackson's disassembling gesture also offers a space within language that affects the possibility of signification.

 

 

Iaspis is the Swedish Visual Arts Fund’s international programme commissioned to support international exchange for practitioners in the areas of visual art, design, craft and architecture.