Infocube AB

Spel tränar studenter i affärssystem

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 10:30 CEST

På ämnet informatik, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, fick
studenter på två program nyligen prova på ett nytt inslag i kursen Affärssystem
II - ett spel som tränar tänkandet kring kundrelationer och affärssystem.

Gästföreläsaren Jonas Hammarberg, vice VD för Infocube, har utvecklat
spelet. Han berättade om rollen som affärssystemkonsult och de situationer en
konsult möter, som förutsättning och introduktion till spelet. Dessa insikter
tillsammans med förvärvade kunskaper i ämnet låg till grund för att
"praktisera" teori, strategi och göra affärer i spelform.

- Våra studenter har fått en inblick i olika roller, den affärsmässiga
spelplanen, arbetsuppgifter och inte minst det språkbruk som används. Det blev
en god grund för att lyckas väl i spelet och en bra förberedelse inför framtida
kontakter i branschen, konstaterar Marie-Therese Christiansson, programledare
för två av IT-designprogrammets inriktningar.

Spelet har erbjudits kostnadsfritt till landets universitet och högskolor.
Handelshögskolan vid Karlstads universitet är först ut med att testa spelet.
Det blev en livlig och inspirerande övning.

- Absolut en undervisningsform som kan användas som ett arbetslivsrelaterat
komplement i våra kurser, menar Monika Magnusson, kursansvarig.

Även studenterna tror på idén.

- Det var roligt och kan absolut vara ett både bra och nyttigt inslag i kursen,
säger Katarina Rosberg som läser inriktningen systemdesign på
IT-designprogrammet.

Tränar affärsmässighet och kundrelationer

Brädspelet liknar i utformning det klassiska Monopol, där de traditionella
gatorna representeras av ett urval av kunder. Istället för hus och hotell
bygger spelarna systemlösningar inom affärssystem, Business Intelligence (BI)
och Customer Relationship Management (CRM). Spelet innehåller händelsekort och
frågekort, där utmaningar och möjligheter som är vanliga i branschen uppdagas
och behandlas.

-Vi använder själva spelet internt inom företaget som en del i den utbildning
som varje ny konsult får när personen börjar hos oss. Spelet fungerar bäst med
två personer i varje grupp - just för att få utmaningen och dialogen som
uppstår av att arbeta tillsammans, menar Jonas Hammarberg.

Studenter som "spelutvecklare"

Programledare och lärare har också testat spelet och skickar nu med företaget
feedback på både spelregler och utformning av brädspelet. Och feedback är något
Infocube vill ha, gärna med förslag på nya frågor av akademisk karaktär.

- Jag ser möjligheten att våra studenter tar rollen som "spelutvecklare"
i kursuppgifter framöver för att öva förmågan att koppla teori till praktik,
avslutar Marie-Therese Christiansson.

(2013-04-30)
| Christina Knowles

 


Infocube är en passionerad affärspartner som med kompetenta medarbetare och marknadens bästa produkter utvecklar innovativa, intelligenta och skräddarsydda affärssystemkoncept. Koncepten utvecklas nära marknaden för företag och koncerner som söker sin egen väg till lönsammare affärer. Med våra unika affärslösningar blir det möjligt för våra kunder - för dig - att uträtta underverk.