Livsmedelshandlarna

Spel via ombud även i omreglerat Danmark

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 09:22 CET

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft i Danmark som gäller licensinnehav för att få bedriva spel i Danmark, i synnerhet via Internet. För att få licensen krävs att spelbolaget betalar 20 procent av vinsten i skatt till Danska staten. En hög summa men ändå rasar licensansökningarna in. Även svenskägda spelbolag med säte i andra länder har skaffat licens.

Internet har fört med sig en frihet för användarna som sedan starten skapat två åsiktsläger; antingen gillar man att det är fritt och gratis och väntar sig att folk tar ansvar för det som skrivs, köps, säljs, efterfrågas och i övrigt läggs ut på nätet. Eller så vill man skydda eller hindra folk från att ta del av det som finns där, antingen i kommersiellt syfte eller politiskt.

När det gäller spel på Internet blir dessa två läger än mer tydliga. I Sverige råder ett monopol där Svenska Spel och ATG är herrar på täppan vad gäller fysiska spel men där spel på nätet är oreglerat.

Hård linje i Sverige

För att komma tillrätta med det har Spelutredningen resulterat i förslag om en ny ramlag för spel som bland annat innebär skarpare påföljder om man inte har tillstånd att bedriva spel och att en ny tillstånds- och tillsynsorganisation införs kallad Spelmarknadsmyndigheten.

En annan del av förslaget innebär att utländska spelsajter – utan svenskt tillstånd – ska kunna hindras bedriva verksamhet på nätet i Sverige genom att man blockerar deras IP-adresser.

Den svenska linjen, som alltså är ett förslag, är en stramare hållning med straff och uteslutning som styrmedel. Men ingen vill rösta igenom detta förslag i riksdagen.

I Danmark tänker man helt annorlunda.

De har gått på en linje där det handlar om att välkomna hur många spelsajter som helst bara de är villiga att skaffa en licens och betala 20 procent av sin vinst i skatt för det samt bidra till vård av spelmissbrukare.

Spelbolagen är inte sena att ansöka om licens. Hittills har över femtio bolag ansökt och runt fyrtio har hunnit beviljas.

Om man tittar på situationen för svenskgrundade spelbolag som exempelvis Unibet och Betsson så har de idag sin verksamhet stationerad på Malta eftersom de inte har tillstånd att bedriva verksamheten i Sverige. Där betalar de en halv procent i skatt.

 Lägre risk för ägare

Men den danska marknaden liksom den danska licensen är guld värd enligt Gustaf Hoffstedt, moderat riksdagsman trots att den är fyrtio procent dyrare. Både Betsson och Unibet har redan redan sökt och beviljats dansk licens.

– Det viktiga för spelbolagen är att ha en stabil grund att stå på för sin kreditvärdighet. Utan en statlig licens tar investerarna en risk som motsvarar ca 20 till 30 procent av bolagets värde. Det som erbjuds i Danmark är högt värderat av spelbolagen och dess investerare eftersom man med en sådan licens inte riskerar att kastas ut ur landet, säger han.

Med andra ord uppvärderas spelbolagets värde på börsen av att agera hederligt. Gustaf Hoffstedt tycker att vi har mycket att lära av Danskarna.

– De får ju in mycket pengar i skatt på det här viset. Jag tycker vi borde ha något liknande i Sverige så våra svenska bolag får rätt att verka i Sverige. Och det gäller även utländska bolag generellt. Sverige är, tillsammans med Israel, det land som är störst i världen på internetspel. Självklart borde de tillåtas vara i Sverige, säger han.

I Danmark får spelbolaget rättigheter att använda en officiell symbol på sin hemsida och i sin marknadsföring. Till saken hör också att danskarna inte bestraffar de som inte söker licens, exempelvis genom IP-blockering. Däremot har man infört marknadsföringsförbud för bolag utan licens. Och det lönar sig.

– Bolagen verkar hellre vilja betala licens än att vara utanför systemet.

I Danmark sker ca 80 procent av spelet via Danske Spil och resten, 20 procent av licenstagarna. De olagliga sajterna är försumbara.

Detta kan jämföras med Frankrike som körde den hårda linjen – inte alls olik den som nu ligger på förslagsbordet i Sverige – där man införde spärrar på nätet för utländska spelsajters IP-adresser och betalningar till dessa sajter. Effekten har blivit att man totalt tappat kontrollen över nätspelande med en uppskattad illegal spelmarknad på nätet om ca 50 till 75 procent av allt nätsportspel.

Ombuden behövs

De flesta danska licenser går till bolag som bedriver spel på nätet men en del rör spel via fysiska ombud.

– Ombuden behövs här i Sverige mycket för att bevara livsmedelshandeln ute i glesbygden. Samtidigt tror jag att de som ombud kommer att få allt starkare konkurrens av nätspelandet i framtiden eftersom allt pekar på att vi konsumerar allt fler saker och allt mer via nätet, säger Gustaf Hoffstedt.

Att spela via ett fysiskt ombud innebär också en ökad kontakt och därmed lägre risk för spelmissbruk då den sociala kontrollen finns där, något som inte finns i nätspelande där risken för missbruk är högre.

Vård av spelmissbrukare

– Man räknar med att ca två procent av spelarna har problem och en halv procent har utvecklat ett rent missbruk som leder till ekonomiska problem samt stora sociala problem då anhöriga också drabbas.

I Sverige avsätter Svenska Spel och ATG ca 28 miljoner svenska kronor till missbruksvård. Motsvarande summa i Danmark är 35 miljoner danska kronor där det är samtliga licenstagare som delar på summan.

– Och då ska man tänka på att Danmark också är ett mindre land än Sverige.

Text: Marie Halldestam

Läs mer i nya numret av Livsviktigt som du kan ladda hem som pdf nedan.

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.