FEO Media

Spela med dina arbetskamrater och bli en bättre medarbetare

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 09:15 CEST

Det finns stora möjligheter att utnyttja vanlig spelteknik för helt andra ändamål än ren förströelse. Men den kunskapen är ännu okänd bland till exempel arbetsgivare.

Det framgår av en undersökning om begreppet "spelifiering", eller "gamification", som pekar på att många företag och organisationer ännu inte känner till hur man kan använda spel och frågesport för att bygga relationer med sina medarbetare.

Ett hundratal företag, kommuner och andra arbetsgivare deltog i undersökningen, där de fick svara på hur de arbetar med intern utbildning och kunskapsspridning. Två tredjedelar av dem känner inte till begreppet spelifiering och bara fem av dem använder någon form av spel för att informera och utbilda sina medarbetare. De vanligaste metoderna som arbetsgivarna använder för sin internutbildning är fortfarande interna kurser och seminarier.

Undersökningen gjordes på uppdrag av det svenska mobilspelsföretaget FEO Media, som bland annat står bakom mobilspelet "Quizkampen". FEO Media har nyligen utvecklat en variant av sitt populära spel, "Quizkampen på jobbet” (QuizClash Enterprise) och har bland annat slutit avtal med den franska energikoncernen EDF, som ska använda det för att utbilda nyanställda och ge dem möjlighet att knyta kontakter inom företaget

– Det är bara ett första exempel. Intresset att använda spelteknik för att utveckla den interna kommunikationen inom olika företag och organisationer kommer att öka under de närmaste åren. Det säger FEO Medias vd Johan Tengå.

– Vi vet att många arbetsgivare förlitar sig på att de ska kunna nå sina medarbetare med traditionella interna kurser, som man antingen ordnar själv eller köper in från utbildningsföretag. Men den nya och lättillgängliga speltekniken, som så många redan känner igen och använder i sina mobiltelefoner, har alla förutsättningar att bli både ett effektivt och väl använt redskap för internutbildning och kontaktbyggande, säger han.

FEO Media kommer inom kort att teckna fler liknande avtal med både svenska och internationella företag.

Kontakt:
Jessica Sanford, presskontakt FEO Media, jessica@wisecomm.se, 076-578 11 98
Frits Timmermans, produktansvarig, frits@feomedia.com

Om FEO Media:
FEO Media AB är ett svenskt företag som huvudsakligen arbetar med att utveckla mobilspel. FEO Media är internationellt verksamt och står bland annat bakom spelet Quizkampen (QuizClash), som finns i flera lokalt språkanpassade versioner. Andra produkter är spelet Pixduel, som finns i USA och Storbritannien, samt en variant av Quizkampen, kallad Quizkampen på jobbet (QuizClash Enterprise), där speltekniken används för att internutbildning inom företag. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. Mer information finns på: www.feomedia.com