Saco

Spelar utbildningen någon roll för tillväxten?

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 00:00 CEST

I den nya tillväxtteorin har kunskapens betydelse lyfts fram och medfört en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen. Har olika slags utbildningssatsningar blivit ett viktigt medel mot arbetslöshet, inte minst för ungdomar? Den hädiska frågan ställer den brittiska professorn Alison Wolf i sin bok "Does Education Matter?" Hon presenterar sin bok vid ett SACO-seminarium:

Tid: torsdag 5 juni 10.00 - 13.00
Plats: MYNTET, Slottsbacken 6, Stockholm

Program:
Alison Wolf, professor vid University of London och chef för universitetets Centre for Research on Assessment, presenterar sin bok "Does Education Matter? Myths about Education and Economic Growth?"

Gunnar Wetterberg, SACO:s samhällspolitiske chef, leder därefter utfrågning av Alison Wolf. Utfrågare är Gunilla Carlsson, vice ordförande moderaterna, David Samuelsson, planeringschef Utbildningsdepartementet och Christoph Bargholtz, Sveriges Universitetslärarförbund.

Seminariet hålls på engelska. Seminariet avslutas med lunch kl 13.

Alison Wolf kritiserar och ifrågasätter och är skeptisk till övertron på att vilken utbildningssatsning som helst kan motiveras samhällsekonomiskt.

Möjlighet att intervjua deltagarna ges i samband med lunchen.

För vår planering önskar vi anmälan om deltagande i lunchen kl 13 till ingrid.domeij@saco.se senast måndag 2 juni.

Välkommen!