Spelnykter

Spelmissbruk på schemat

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 15:28 CEST

Överdrivet spelande om pengar är ett problem som ökar bland unga. En färsk studie från folkhälsoinstitutet om spel & hälsa (Swelogs) visar att 10% av unga män (18-24 år) uppger att spelandet påverkar deras liv negativt. Kunskapen om spelberoende hos viktiga samhällsfunktioner ökar inte i takt med problemets omfattning vilket försvårar möjligheterna att upptäcka och vägleda personer som behöver hjälp.  

Skuld & Skam

En spelberoende känner ofta skuld och skam. Han (oftast män) har många gånger satt sig i en ekonomisk rävsax och ser ingen annan möjlighet än att spela vidare i syfte att lösa sin besvärliga situtation. Han har en naiv och överdriven tilltro till sin egen förmåga att spela och vinna pengar. Sporadiska vinster och "nära-vinst" upplevelser håller hoppet vid liv. Koncentrationen på spelandet och hur det ska finansieras blir successivt starkare och omvärlden börjar förlora i betydelse. Spelandet börjar få andra funktioner än de avsedda och fungerar nu ångestdämpande och det är nödvändigt att spela för att kunna fungera.

Spelpauser innebär oro, ångest och koncentrationsvårigheter. Moraliska spärrar släpper och gränsen till att göra något otillåtet eller brottsligt närmar sig. Tyvärr är det få spelare som inser att de har problem och som självmant ger upp och söker hjälp.   

Accepterat missbruk

Det verkar nu som att spelberoende "uppgraderas" i kommande upplaga av den ansedda diagnosbibeln DSM V som används inom psykiatrin. Det innebär en upprättelse för många spelberoende och man jämför spelmani med andra mer accepterade missbruksområden såsom alkohol och droger. Det innebär att ansvaret för spelberoendefrågan nu flyttas från folkhälsoinstitutet till socialstyrelsen som nu utreder och kartlägger behovet av behandling. Det kommer också att innebära ett ökat tryck på politiker att debattera för en ändring av socialtjänstlagen som reglerar rätten till bistånd för behandling av spelberoende.

Riksrevisionen har nyligen granskat statens roll på spelmarknaden och lämnat ett antal rekommendationer till såväl regeringen som till statliga svenska spel som handlar om skärpning av spelansvarsåtgärder. Förslag till en ny spellagstiftning som är anpassad till konkurrens  från utlandsbaserade internetbolag och som tydligare lever upp till kraven på sociala skyddshänsyn är sannolikt i antågande. Det händer således en del på området men innan det får effekter hos "slutanvändaren" så har det gått flera år av utredning och kartläggning. 

Kunskap är nyckeln

Det viktiga nu är att kunskapen ökar NU hos viktiga samhällsfunktioner såsom skolan, socialtjänsten, sjukvården men också idrottsrörelsen, arbetsförmedling, försäkringskassa, polis, domstol osv. Först då kan vi fånga upp spelaren innan han handlar i desperation och hamnar i ovan beksrivna destruktiva beteende. Problemet med spelare är att de varken luktar eller raglar. Det krävs alltså kunskap för att upptäcka och koppla ihop en persons beteende till spelproblem. Första bemötandet är oerhört viktigt och påverkar spelarens möjligheter till att allokera motivation till en beteendeförändring. Kunskap är nyckeln. 

Med anledning av ovanstående så erbjuder företaget Spelnykter nu endagsutbildningar på fyra orter runt om i landet. (Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå) Kursen spelberoende steg 1 vänder sig till en bred målgrupp och ger deltagarna erforderliga kunskaper för att kunna samtala med sin klient, anhörig, elev eller medarbetare om dennes spelbeteende och i förekommande fall vägleda personen vidare. 

Spelnykter erbjuder sig också att hålla lektioner ute i gymnasieskolor för elever. Syftet är ökad insikt och kunskap om problematiken med "beroende utan droger" och vad man kan göra om man själv eller en kamrat skulle få problem med överdrivet spelande. Samtidigt erbjuds en föreläsning för skolpersonal och om så önskas föräldrar.