Statens folkhälsoinstitut

Spelproblem minskade efter behandling i öppenvård

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 07:40 CEST

Behandling i öppenvård kan ge fler spelfria dagar och en lägre grad av psykisk ohälsa. Det visar en utvärdering av den första offentligt finansierade öppenvårdsbehandlingen för spelberoende.

En vetenskaplig utvärdering av behandlingsverksamheten i Stockholm publicerades 2009. Nu presenteras en rapport på svenska om hela det så kallade ”öppenvårdsprojektet” som genomfördes i samarbete med Göteborgs och Malmö stad samt beroendecentrum Stockholm och Karolinska institutet. Syftet var att utveckla öppenvårdsinsatser för spelberoende vuxna.

Totalt har 348 personer behandlats under projekttiden och metoderna har byggt på motiverande samtal (MI) och kognitiv beteende terapi (KBT). Åtta av tio hjälpsökande var män, närmare hälften hade invandrarbakgrund och i genomsnitt hade man haft spelproblem i sju år innan man sökte hjälp. En majoritet hade också problem med nedstämdhet eller ångest och fyra av tio hade en riskabel alkoholkonsumtion. 

Båda behandlingsmetoderna visar goda resultat i utvärderingen. Sammantaget visar resultaten på fler spelfria dagar och spel för mindre belopp. Även graden av nedstämdhet har minskat. Uppenbarligen har deltagarna påverkats positivt av möjligheten att hantera sin livssituation. Resultaten stod sig också vid en uppföljning 12 månader efter avslutad behandling.

För att nå bästa möjliga behandlingsresultat bör både MI och KBT kunna erbjudas, vilket framgår av utvärderingen, och som också stöds av internationell forskning.

Behovet av behandling är stort och enligt en befolkningsstudie som Statens folkhälsoinstitut presenterade 2009 påvisades att det finns cirka 24 000 personer i Sverige med så allvarliga spelproblem att de sannolikt kräver behandling. En tidigare undersökning visar också att tillgången till behandling i öppen- och slutenvård varierar i landet.

– Förhoppningen är nu att erfarenheterna från projektet ska inspirera och vara till hjälp för fler landsting och kommuner att erbjuda behandling av spelproblem, säger Ulla-Britta Ahlgren, utredare.

I anslutning till studien har också två behandlingsmanualer utformats. ”Till spelfriheten” är en manual för KBT-baserad öppenvårdsbehandling och ”Motiverande samtal vid spelproblem och spelberoende” ger vägledning om hur man kan möta spelberoende med individuella motiverande samtal. MI-manualen är tillgänglig på Statens folkhälsoinstituts webbplats.

För mer information:
Hela utvärderingen ”Öppenvårdsprojekt för spelberoende” finns tillgänglig på www.fhi.se.

För ytterligare information:
Marie Risbeck, enhetschef, 063-19 97 24, e-post: marie.risbeck@fhi.se
Ulla Britta Ahlgren, utredare, 063-19 97 65, e-post: ulla-britta.ahlgren@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, 063-19 97 69, e-post: johan.landin@fhi.se