Spendrups Bryggeri AB

Spendrups rekryterar chef för miljö och hållbarhet

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 08:55 CEST

Som ett led i att öka fokus på frågor inom miljö- och hållbarhet har Spendrups rekryterat Claes Åkesson. Claes kommer närmast från en liknande tjänst på Vin & Sprit och tillträder sin tjänst som chef för miljö och hållbarhet den 1:a september.

- Spendrups är ett spännande familjeägt företag med intressanta och goda drycker och det ska bli stimulerande och utvecklande att vara en del av Spendrups framtida resa, säger Claes Åkesson.

Att miljö- och hållbarhetsfrågor alltid varit med på den dagliga agendan på Spendrups speglas av de satsningar som Spendrups gjort, gör och planerar. Redan idag samdistribuerar Spendrups med bland andra Coca Cola Sverige för att därigenom minska transporter och kostnader. Chaufförer har utbildats i att köra skonsammare för miljön - Eco-driving. Lastbilarnas drivmedel är miljöklass 1.

Förpackningsutveckling är en annan del där miljö och konsumentbehov alltid finns med som en naturlig del under planeringen för lansering av nya eller befintliga drycker.

Spendrups satsar för närvarande i flera stora miljöförbättrande projekt, framförallt i produktionsledet.

- I Grängesberg bygger vi tillsammans med Ludvika Kommun, en anläggning för produktion av biogas. Vi renar avloppsvattnet från bryggeriet och ur den processen uppstår metangas som vi sedan använder för uppvärmning av bryggeriet. Därmed kan vi ersätta en del av dagens oljeförbrukning, berättar Jens Spendrup, VD på Spendrups Bryggeri.

I ett nästa steg kommer Spendrups att reducera oljeförbrukningen ytterligare genom att i stället torka och förbränna drav (en restprodukt från ölproduktionen). Sammantaget med dessa två projekt räknar Spendrups med att reducera oljeförbrukningen med mer än 80%, motsvarande en besparing av olja på ca 15 MSEK. Totalt uppgår investeringarna i biogasanläggningen och dravförbränningen till ca 70 MSEK.

- Miljö- och klimatfrågorna är viktiga och får ett allt större fokus i vår verksamhet och omvärld. Det är därför ett naturligt steg för oss att ha en egen avdelning för den här typen av frågor. Rekryteringen av Claes är ytterligare ett sätt för Spendrups att kompetenshöja sig ytterligare inom området, säger Jens Spendrup, koncernchef på Spendrups.

Claes Åkesson kommer att direktrapportera till Jens Spendrup och börjar den 1 september 2008.

För mer information kontakta:

Jens Spendrup, VD Spendrups Bryggeri, tfn. 08-672 77 00

Claes Åkesson, chef miljö och hållbarhet, tfn. 070 664 73 84

Caroline Ekman, informationsdirektör, tfn. 0701-82 78 30 eller 08-672 78 30

Spendrups Bryggeri AB grundades 1897. Vi är lika engagerade och passionerade när det gäller dryck nu som då. Våra varumärken är: Spendrups, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, El Coto, Gallo, Bergstrands Kaffe m.fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende dryckesföretag som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 1100 medarbetare och omsätter ca 2,4 mdr. www.spendrups.se