Olof Palmes Internationella Center

Spetsutbildning på Bommersvik för utländska partier

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 10:58 CEST

15 nyckelpersoner från elva socialdemokratiska och progressiva partier samlas den 29 oktober till den 2 november på Bommersvik för en exklusiv spetsutbildning i politisk kommunikation och PR: Reaching out with limited resources. Föreläser gör kommunikationsexperter från Berghs School of Communication och Socialdemokraterna.  

Deltagarna kommer från bland annat Tunisien (Ettakatol), Burma (DPNS), Zimbabwe (MDC och MDC-T), Ryssland (Just Russia) och Palestina (Fatah). Deltagarna har nyckelpositioner som presschefer, parlamentsledamöter och pressekreterare i sina respektive partier.

På utbildningen föreläser bland annat Pär Lager, strategisk rådgivare vid Berghs School of Communication och tidigare vd, Ann Westfeldt, chef för Berghs exekutivkurs i strategisk projektledning, samt den socialdemokratiske kampanjveteranen Bo Krogvig.

Syftet med utbildningen är ge deltagarna och deras partier ökade kunskaper i strategisk kommunikation och hur de kan genomföra politiska kampanjer trots begränsade resurser och svåra omständigheter. Under utbildningen får deltagarna även möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap sinsemellan.

Utbildningen arrangeras av Palmecentret och Socialdemokraterna inom ramen för Palme Center Academy. Deltagarna finns tillgängliga för intervjuer, dessa bokas via Laila Naraghi: laila.naraghi@palmecenter.se eller 070- 66 00 515.

* * *

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se