Svenska Petroleuminstitutet (SPI)

SPI lanserar ny hemsida – förbättrad statistik och ny faktadatabas

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:38 CET

Branschorganisationen SPI lanserar ny hemsida med lättnavigerad design, förbättrad och utökad statistik, helt ny faktadatabas, bättre sökmotor och flera andra spännande nyheter såsom en blogg.

Under november lanserar SPI, Svenska Petroleuminstitutet en helt ny hemsida med fokus på fakta, statistik och kommunikation.

I statistikdelen finns det flera nyheter och möjligheter för användaren att själv skapa den statistik som efterfrågas. Genom att dynamiskt kunna välja variabel och tidsperiod blir statistiken lättillgänglig och flexibel utifrån varje användares behov.

En annan nyhet är SPI:s faktadatabas. Faktadatabasen fungerar som en färsk kunskapsbank för de områden som SPI arbetar inom. Faktadatabasen utvecklas kontinuerligt i takt med ny kunskap och med inspel från användarna. Utifrån egna sökord är det möjligt att söka efter fakta om förnybara och fossila drivmedel, övriga produkter, branschen med mera. Det går även att utifrån befintliga kategorier navigera sig fram till den information man söker.

Det finns även möjlighet att följa SPI:s arbete via bloggen. Här skriver SPI:s medarbetare och delar med sig av reaktioner på omvärlden och aktuella ämnen men även gästbloggare kommer att förekomma.

Ulf Svahn VD på SPI säger ”den nya hemsidan hjälper oss i vårt arbete att förmedla relevant och korrekt information om branschen och de områden som vi arbetar inom. Det är också självklart att det blir mer fokus på miljö och förnybara drivmedel än tidigare. Det är ett naturligt led i utvecklingen mot mer hållbara energiformer.

Besök SPI:s hemsida på www.spi.se

För ytterligare information kontakta:

Sofie Quant, Kommunikationschef, Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spi.se

Ulf Svahn, VD SPI Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spi.se

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPI. Läs mer på www.spi.se