Lesjöfors AB

Spikskydd från Lesjöfors räddar rör i väggen

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 15:05 CET

Ett system som förhindrar skador på vatten- och gasledningar i väggarna vid snickerijobb har utvecklats. Spikskyddet innebär en högre säkerhet och effektiviserar byggnadsprocessen.

 I Norge och andra europeiska länder är det vanligt med gasuppvärmning, där gasledningar tillsammans med el- och vattenledningar finns i väggarna. För till exempel inredningssnickare kan det vara svårt att veta exakt var dessa rör går när väggar har satts upp och målats. Detta innebär en överhängande fara för att rör skadas och läcker gas eller vatten, vilket kan kosta mycket pengar i sanering och förseningar.

 Spikskydd av härdat stålmaterial
Lesjöfors har i samarbete med den norske snickaren Geir Magnar Skjold utvecklat ett spikskydd, som innebär att de känsliga rören skyddas på utsatta ställen av ett härdat stålmaterial. Stålmaterialet i spikskyddet är bara en millimeter tjockt och står emot upp till fyratums spikar från spikpistol.

 Produktutveckling i branschsamarbete
Även Uponor, en av Europas största leverantörer av material till VVS- och snickeribranschen, har varit delaktiga i utvecklingsprocessen. Spikskyddet finns nu i Uponors ordinarie sortiment.
- Spikskyddet är en mycket effektiv produkt som utvecklats i nära samarbete med branschen, vilket säkerställer en mycket hög kvalitet och användarvänlighet, säger Göran Andersen, produktansvarig för spikskyddet på Lesjöfors Industrifjädrar i Vällingby.

Lesjöfors´ nail shield protects pipes in walls

A system that prevents damage on water and gas pipes in walls at carpenter work has been developed. The nail shield makes the constructing process safer and more effective.

In European countries such as Norway, it´s common with gas heated houses, where gas and water pipes, along with electricity cables, run inside the walls. For e.g. fitting carpenters it can be difficult to know where exactly the pipes and cables are placed when the walls are up and painted. This means an immediate risk for damaged pipes so that a leakage of water or gas happens, which can be expensive in repair costs and delays.

Nail shield in hardened steel material 
Norwegian carpenter Geir Magnar Skjold has in a collaboration with Lesjöfors developed a nail shield, that protects the sensitive pipes with a hardened steel material in exposed areas. The steel material is just 1 mm thick, but can stand up to 4 inch nails from a nail gun.

Product development close to the industry
Uponor, one of Europes leading material to the building, heating and sanitation industry, took part in the development process. The nail shield is now in Uponor´s permanent assortment.
- The nail shield is a very effective product, developed close to the users in the industry, which makes sure a very high quality and user-friendly product, says Göran Andersen, product manager for the nail shield at Lesjöfors Springs in Vällingby.

About Lesjöfors
Lesjöfors is an international full-range supplier of e.g gas springstorsion springs, standard springs and bespoked springs, wire forms and strip components. Lesjöfors was established in 1675.
Spring manufacture started in 1852. These days, Lesjöfors is one of Europe's leading manufacturer of spring products.

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna är efterfrågade på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder samt i Korea och Kina.